Αθήνα, 18-09-2018

 Αρ. Πρωτ.: 24

ΠΡΟΣ :  

1. κ. Κώστα Γαβρόγλου
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΘΕΜΑ : Έγκριση όλων των τμημάτων των ΕΠΑ.Λ.

Σχετ.:
 
Κύριε Υπουργέ,

χωρίς να θέλουμε να μπούμε στη λογική του συμψηφισμού, μελετώντας  την Υ.Α 132991/Δ2/06-08-2018 με θέμα: «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού» που αφορά τα ΓΕ.Λ. παρατηρούμε ότι εγκρίνετε  τμήματα με έναν ή δύο μαθητές –και ορθώς πράξατε– σε σχολεία που δεν είναι δυσπρόσιτα. Με αποτέλεσμα σχολεία με έξι και επτά μαθητές στη Β΄ ή Γ΄ τάξη να τους εγκρίνετε και τις δύο Ο.Π. στη Β΄ και  τις τρείς Ο.Π. στη Γ΄ τάξη.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν μεροληπτείτε υπέρ των ΓΕ.Λ. και ότι θα εξετάσετε με την δέουσα προσοχή το αίτημά μας προς όφελος των μαθητών μας, των οικογενειών τους και εν γένει όλης της κοινωνίας.

Κύριε Υπουργέ, η πρωτοφανής δυσλειτουργία του νέου συστήματος εγγραφών, οι αστοχίες ενός υπό διαμόρφωση συστήματος, η δυναμική της εξέλιξης των εγγραφών-μετεγγραφών, η σημερινή εικόνα των τμημάτων, οι τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, οι συνεχείς αντιδράσεις, η ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και ο σεβασμός της επιθυμίας των μαθητών μας για μόρφωση,

επιβάλλουν να εγκρίνετε όλα τα βιώσιμα τμήματα των ΕΠΑ.Λ..

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.