[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2018/08/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-059_ΔΕΜΥ-30-07-2018.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 01-08-2018

 Αρ. Δ.Τ.: 059

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις 30/07/2018

 

Στις 30/07/2018 η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) προσκλήθηκε και εκπρόσωποι της μίλησαν στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

Τα κύρια σημεία της ομιλίας και του υπομνήματος που καταθέσαμε είναι τα παρακάτω:

Τα νομοσχέδια σκούπα και οι διαδικασίες του κατεπείγοντος ή επειγόντως,  ιδιαίτερα για το χώρο της Παιδείας, η συζήτηση και ψήφιση νόμων στην καρδία του καλοκαιριού δεν δικαιολογούνται. Πάντα τέτοιες διαδικασίες εγκυμονούν λάθη και κινδύνους. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη διαβούλευση ήταν τα 17 από τα 37 άρθρα. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη. Τι συμβαίνει κάθε φορά και τα νομοσχέδια δεν κατατίθενται έγκαιρα και με τις πλήρεις διαδικασίες?

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στην προσπάθεια για τη φαινομενική αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την δημιουργία νέων Πανεπιστήμιων, χωρίς να προϋπάρχει η σχετική μελέτη σκοπιμότητας. Ποιο αναπτυξιακό, κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο της χώρας, προάγει η συγκεκριμένη αλλαγή;

Το συγκεκριμένο εγχείρημα επιφέρει μια σειρά από παρενέργειες όπου ουσιαστικά στοχοποιούνται τα Τ.Ε.Ι. της χώρας, τα Ι.Ε.Κ. αλλά και τα ΕΠΑ.Λ.. Στην ουσία πλήττεται καίρια κάθε δομή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Το πλέον σημαντικό για εμάς είναι η έλλειψη μέριμνας και δίκαιας αντιμετώπισης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., όσον αφορά την συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα η Αττική έμεινε χωρίς Τ.Ε.Ι. κάτι που τώρα επεκτείνετε, και τα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία δεν θα δίνουν επαρκή δυνατότητα στους απόφοιτούς τους την δυνατότητα σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον τόπο τους !!  Ορισμένοι  μόνο θα μπορούν – οι ελάχιστοι που έχουν ακόμη την οικονομική δυνατότητα – να σπουδάσουν σε κάποια σχολή της επαρχίας ή να γραφτούν, στα υπό ίδρυση Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα οποία όμως ουσιαστικά δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι επιπτώσεις από τα παραπάνω θα είναι απρόσμενες και πιθανώς αρνητικές ως προς το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ.. Μέχρι σήμερα, όλοι οι γονείς έκαναν εγγραφή των παιδιών τους στα ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση ειδικότητας αλλά και γιατί υπήρχε η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και στα Τ.Ε.Ι.. Στις επόμενες χρονιές, με το τέλος του Γυμνασίου, θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα σχολείο με όλες τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους ανοιχτές (ΓΕ.Λ.), και σε ένα σχολείο πιθανόν αδιέξοδο (ΕΠΑ.Λ.).

Γίνεται κατανοητό πλέον ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης,  το τμήμα της που αναπτύσσεται στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πλήττεται καίρια και θα συρρικνωθεί περεταίρω εκ των πραγμάτων, ανεξάρτητα από τις εξαγγελίες του Υπουργείου.

Άλλες Παρατηρήσεις μας και διατάξεις που πρέπει να προστεθούν:

 • Στο Άρθρο 13 – Νόμος 4452/2017 – Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Η Ομοσπονδίας μας προτείνει για το υπάρχον σύστημα, το  ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καθοριστεί τουλάχιστον 20 % για τα Πανεπιστήμια και
 • 50 % για τα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ανωτάτων, Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κ.α.
 • Στο Άρθρο 18 – Νόμος 4452/2017 – Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)

«Στη παράγραφο 2, του άρθρου 18, Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), να προστεθεί υποπαράγραφος: ζ) Ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών από την Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.)

 • Στο Άρθρο 79 – Νόμος 4485/2017 – Σύσταση Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)

Στα Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Ε.Ε.Κ. να προστεθεί: Ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών από την Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.).

Επιπρόσθετες παρατηρήσεις, προσθήκες:

1. Στο νόμο   4521/18  “Ίδρυση Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Άρθρο 8 Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν τα Κ.Ε.Ε. είναι οι παρακάτω:

 • Να δοθεί η δυνατότητα για τους παλιούς πτυχιούχους επιπέδου 3 και 4 να μπορούν να εισαχθούν στις δομές των Κ.Ε.Ε. για αναβάθμιση πτυχίου συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της παρεχόμενης εργασίας και την δυνατότητα παροχής Δια βίου Μάθησης.
 • Να δοθεί επίσης η δυνατότητα στους αποφοίτους, της συνέχισης σπουδών σε συναφή σχολή του Πανεπιστημίου αναγνωρίζοντας τους, τις σχετικές διδακτικές μονάδες.
 • Οι σπουδαστές των  Κ.Ε.Ε. να έχουν τα πλήρη δικαιώματα των φοιτητών όπως στέγαση, διατροφή, Δελτίο Σπουδαστή με έκπτωση στην μετακίνηση, συγγράμματα κ.α..

Αναρωτιόμαστε, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια για την εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στις διετής δομές, όταν μετά από δύο χρόνια, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π., θα υπάρχει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μόνο το Εθνικό Απολυτήριο. Ποιοι πτυχιούχοι θα μπορούν να εισάγονται;

2. Στην πρόσφατη Υ.Α. 14184/Δ4/26-01-2018 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», γίνεται η χρήση του όρου «μη παρακολουθών/ούσα». Ο όρος αυτός από εμάς κρίνεται αδόκιμος και ως προς την εφαρμογή του χρειάζεται αρκετές αποσαφηνίσεις.

Ο όρος «μη παρακολουθών/ούσα» είναι εφεύρημα μόνο για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., που χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά επίσημα στην Υ.Α. 103539/Δ4/24-6-2016 η οποία ενσωματώθηκε στην Υ.Α. 133381/Δ4/12-8-2016 (Φ.Ε.Κ./τ.Β΄/2427/24-8-2016) «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.» και πάλι αφορούσε μόνο τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ..

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αδυνατεί να δεχθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, ειδικά τώρα που αφορά μαθητές. Προσπαθούμε συνεχώς να εξαλείψουμε αυτή την ‘ρατσιστική’ και άνιση αντιμετώπιση απέναντι στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς και καλούμε το Υπουργείο να εφαρμόσει την αρχή της ισότητας, που επιβάλει την ίση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων.

Καλούμε τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αποσύρει άμεσα το συγκεκριμένο εδάφιο από την Υ.Α. 14184/Δ4/26-01-2018 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

3. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών/τριών σε Ειδική και Γενική Αγωγή για την άμεση κάλυψη των κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

4. Τμήματα μέχρι δεκαπέντε (15) μαθητών στα μαθήματα γενικής παιδείας και στο θεωρητικό μέρος των τεχνικών και επαγγελματικών μαθημάτων, μέχρι δέκα (10) μαθητών στο εργαστηριακά μαθήματα με δεύτερο εκπαιδευτικό από 11 έως 15 μαθητές.

5. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.  Προτείνουμε:

 • Το Δ΄ έτος να είναι πλήρως ενταγμένο στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, αφού υλοποιείται από εκπαιδευτικό φορέα του τυπικού συστήματος.
 • Το επιπλέον έτος να απονέμει Δίπλωμα – Πτυχίο Ειδικότητος επιπέδου 5, μετά από επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή σε ενδοσχολικές πτυχιακές εξετάσεις. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων πτυχιούχων τους πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Δεν συμφωνούμε με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους − τάξης μαθητείας» να χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Η ασφάλιση να είναι πλήρης, συντάξιμη και η αμοιβή να είναι ίση με τα 4/5 του ημερομισθίου του πτυχιούχου με προσόντα επιπέδου 4 (τεχνίτη – εφόσον αφορά ήδη πτυχιούχους).
 • Σωστή αποτίμηση και αξιολόγηση των πιλοτικών προγραμμάτων και πλήρη εφαρμογή του δίχως άλλες καθυστερήσεις. Κάθε ΕΠΑ.Λ. να μπορεί να λειτουργήσει τάξη μαθητείας για όλες τις ειδικότητες του. Η πραγματοποίηση του 4ου έτους δεν πρέπει να οδηγήσει σε κατηγοριοποιήσεις και διακρίσεις μεταξύ των ΕΠΑ.Λ. και σε απόπειρες καταργήσεων και συγχωνεύσεων.
 • Να έχουμε αρχικά μηδενική επιβάρυνση του εργοδότη με ολική επιδότηση του και να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων συμμετοχής στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.
 • Μέρος των κονδυλίων να διατεθεί για την συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Εργαστηρίων και την δημιουργία μόνιμου θεσμού περιοδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
 • Θεσμοθέτηση δωρεάν μεταφοράς  των μαθητευομένων στο σχολείο και στην εργασία

 6. Τέλος  Ζητούμε     από τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

 • Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2018-2019, να οριστικοποιηθούν, με την ολοκλήρωση των εγγραφών-μετεγγραφών, ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα του μαθητικού δυναμικού κάθε τάξης, τομέα και ειδικότητας. Θα ήταν άδικο και για τα σχολεία και για τους μαθητές και τις οικογένειες τους, να «κοπούν» τμήματα που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με τις εγγραφές-μετεγγραφές του Σεπτεμβρίου.
 • Να εξορθολογήσετε τη με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017 Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-08-2017), με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό  μαθητών σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές εισηγήσεις για τοπικούς λόγους, κ.α.).
 • Να δείξει την ίδια με πέρσι ευαισθησία και να εγκρίνει τη λειτουργία  όλων των ολιγομελών τμημάτων  των ΕΠΑ.Λ..

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.