ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ με τον Μάκη Κουρή.
Με προσκεκλημένους τον Πρόεδρο της ΟΛΤΕΕ Νικόλαο Σεκεριάδη, τον Πρόεδρο της ΟΛΜΕ κ. Νικόλαο Παπαχρήστου και τον κ. Ανδρέα Καραμάνο π. Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και π. Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ με τον Πρόεδρο της ΟΛΤΕΕ Νικόλαο Σεκεριάδη

Από ΔΣ