ΟΛΤΕΕ Παράλληλη ασφάλιση εκπαιδευτικώνΠαράλληλη ασφάλιση εκπαιδευτικών από 1-1-2017

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/12/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-019_Παράλληλη-ασφάλιση-εκπαιδευτικών-από-1-1-2017.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12-12-2016

 Αριθμ. Δ.Τ.: 019

 

Παράλληλη ασφάλιση εκπαιδευτικών από 1-1-2017

 

O νόμος 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/12-5-2016), «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,  γνωστός και ως το «Νέο Ασφαλιστικό ή νόμος Κατρούγκαλου», άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα για το ασφαλιστικό καθεστώς των  εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον νέο νόμο όλοι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, άρα και οι εκπαιδευτικοί  θα υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Βάση αυτού οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς είτε υποχρεωτικής ασφάλισης, είτε προαιρετικής ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης (π.χ. ασφάλιση στο Δημόσιο και στο ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ ή το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ή αντίστροφα) μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, μπορούν (από 1-1-2017) προαιρετικά να εξακολουθήσουν την καταβολή των εισφορών τους στο δεύτερο ταμείο. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς δηλαδή θα επωμίζονται εξολοκλήρου και τις εργοδοτικές εισφορές της δεύτερης ασφάλισής τους. Για τη προαιρετική συνέχεια της παράλληλης ασφάλισης οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι των σχολικών μονάδων οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία τους με την οποία να γνωστοποιούν εάν επιθυμούν ή όχι την συνέχεια της παράλληλης ασφάλισή τους.

Επομένως οι συνάδελφοι που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι αν παραμείνουν στο καθεστώς της διπλής ασφάλισης θα πρέπει να πληρώσουν και την εισφορά του εργοδότη ένα ποσό περίπου 290 Ευρώ μηνιαίως. Εάν δεν θέλουν να πληρώνουν το ποσό αυτό να καταθέσουν αίτηση διακοπής της παράλληλης ασφάλισης το αργότερο έως το τέλος του χρόνου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης

Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος

 

 

 

Από ΔΣ