ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Α/ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΧΧ
22ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΧΧΧ
33ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΧΧΧΧ
45ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΧΧΧΧ
56ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΧ
64ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΧΧΧΧΧ
71ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΧΧΧΧ
81ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝΧΧΧΧΧΧΧ
Α/ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης   Ηρακλείου  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Ταχυδρομική Δ/νση: Οδός ΑΧΕΠΑ  Κηπούπολη    Τ.Κ.:71307   Ηράκλειο

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/1%CE%BF+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/@35.3269669,25.1396769,953m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x149a597f53f82d0f:0x76739023fc22ef18!8m2!3d35.3269625!4d25.1418656?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2810237808

Fax:  2810237020

e-mail: mail@1epal-irakl.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-iraklio.gr/

 

2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Ταχυδρομική Δ/νση: Πάροδος Διλβόη  Νέα Αλάτσατα   Τ.Κ.:71409   Ηράκλειο

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/7%CE%BF+%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+2%CE%BF+%CE%A4%CE%95%CE%95/@35.3076749,25.1481482,953m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x149a590ce2ff798b:0xb4a64f9ceb477c26!2zzpPOtc-Jz4EuIM6UzrnOu86yz4zOtywgzpfPgc6szrrOu861zrnOvyA3MTQgMDk!3b1!8m2!3d35.3076705!4d25.1503369!3m4!1s0x0000000000000000:0xdde3e90b755d7ae8!8m2!3d35.3074498!4d25.1483897?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2810323357,  2810360741

Fax:  2810323357

e-mail: mail@2epal-irakl.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal-irakl.ira.sch.gr/

 

3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Ταχυδρομική Δ/νση: Αρχιμήδους 1  Νέα Αλικαρνασός    Τ.Κ:71601   Ηράκλειο 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/3%CE%BF+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85+(%CE%9D%CE%AD%CE%B1+%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%82)/@35.3394065,25.1599665,953m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x149a5bc2fd458889:0xc8cae1a5232b62bf!8m2!3d35.3394021!4d25.1621552?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2810220039

Fax: 2810220435 

e-mail: mail@3epal-irakl.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://3epal-irakl.ira.sch.gr/

 

 

4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Ταχυδρομική Δ/νση: Ελευθερίου Σκεπετζή 31   Κηπούπολη   Τ.Κ.: 71307   Ηράκλειο 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/4%CE%BF+(%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F)+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/@35.3250885,25.1398685,953m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x149a5978999c41ff:0x20c6011c725a2c3!8m2!3d35.3250841!4d25.1420572?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2810320770

Fax:  2810320770

e-mail: 4esperino@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.esperino.gr/

5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Ταχυδρομική Δ/νση: Ηφαίστου 7 & Συβρίτου 4   Τ.Κ.: 71303    Ηράκλειο 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/5o+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%97%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5/@35.3359723,25.1154142,953m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x149a59f553afecef:0xf6a0cd885a396251!8m2!3d35.3359679!4d25.1176029?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2810318130

Fax:  2810313342

e-mail: 5epal-irakl@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://5epal-irakl.ira.sch.gr/joomla/

 

6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Ταχυδρομική Δ/νση: Πιτσουλάκη 24    Τ.Κ.: 713 07    Ηράκλειο

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/6%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/@35.3271615,25.1423838,953m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x149a597ee041b6cd:0x1a12fc1f5433e0a3!2zzqDOuc-Ez4POv8-FzrvOrM66zrcgMjQsIM6Xz4HOrM66zrvOtc65zr8gNzEzIDA3!3b1!8m2!3d35.3271615!4d25.1445725!3m4!1s0x149a5978d36ede33:0xee9d4599a7ea3473!8m2!3d35.32678!4d25.14363?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2810234444

Fax: 2810212555 

e-mail: mail@6epal-irakl.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://6epal-irakl.ira.sch.gr/

 

1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Αρκαλοχώρι    Τ.Κ.: 70300   Ηρακλείου

[button link=”https://www.google.gr/maps/dir//1o+E%CE%A0%CE%91.%CE%9B+%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,+%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9/@35.1520424,25.2670375,3820m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x149af4b975e19b79:0xe6b80e128ce2e643!2m2!1d25.2688682!2d35.1554221?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2891024228,    2891022414

Fax:  2891024228

e-mail: mail@1epal-arkal.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-arkal.ira.sch.gr/autosch/joomla15/

 

1ο ΕΠΑΛ Μοιρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Μοίρες      T.K.: 70400    Ηρακλείου 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/35%C2%B003’03.5%22N+24%C2%B051’25.9%22E/@35.0509731,24.8566378,239m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.050972!4d24.857185?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2892022100,    2892023416

Fax:  2892022100

e-mail: mail@1epal-moiron.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://srv-1tee-moiron.ira.sch.gr/epalmoiron/wordpress/

 

1ο ΕΚ Ηρακλείου

Ταχυδρομική Δ/νση: Ιτάνου 40  Κηπούπολη    Τ.Κ.: 71307    Ηράκλειο

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A3%CE%B5%CE%BA+1%CE%BF+%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/@35.3286199,25.1399116,953m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x149a597f7ac1be09:0x5552f8895a09ef31!8m2!3d35.3286155!4d25.1421003?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2810323097

Fax: 2810321051 

e-mail: mail@1sek-irakl.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.1ekirak.gr/

 

2ο ΕΚ Ηρακλείου

Ταχυδρομική Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας και Δαφέρμου       Τ.Κ:71307   Ηράκλειο 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81.+%CE%94%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82,+%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF+713+07/@35.3321079,25.1477391,953m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x149a5bd651991835:0x9e01b88b9e546fc1!8m2!3d35.3321035!4d25.1499278?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2810371153

Fax:  2810286915

e-mail: 2sekirak@sch.gr

Ιστοσελίδαhttp://2sek-irakl.ira.sch.gr/

 

ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου

Ταχυδρομική Δ/νση: Ανθηρού  Αγ. Ιωάννης  Χωστός   Τ.Κ.: 71410  Ηρακλείου

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%95%CE%95%CE%95%CE%9A+%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85,+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82+%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/@35.3188527,25.1123656,953m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x149a59ea5ec45ccb:0xddb6a9586c861b13!8m2!3d35.3188483!4d25.1145543?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2810360436

Fax:  2810260963

e-mail: mail@eeeek.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: eeeek.ira.sch.gr

 

ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Τυμπάκι    Τ.Κ.: 70200   Ηρακλείου

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9+702+00/@35.0694409,24.7584291,3824m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x149b1970c662f0a1:0x8a7b46864b1a9ead!8m2!3d35.0729318!4d24.7686207?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2892051103

Fax:  2892052203

e-mail: mail@eeeek-tympak.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/eeeektimpaki/

 

ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Ηρακλείου

Ταχυδρομική Δ/νση:  Ανθηρού  Αγ. Ιωάννης  Χωστός   Τ.Κ.: 71410  Ηρακλείου

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%95%CE%95%CE%95%CE%9A+%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85,+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82+%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/@35.3188527,25.1123656,953m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x149a59ea5ec45ccb:0xddb6a9586c861b13!8m2!3d35.3188483!4d25.1145543?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2810253012

Fax:  2810232117 

e-mail: mail@tee-eid-agogis-irakl.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://epal-eid-agogis-irak.ira.sch.gr/

 

 

 

Πηγή: http://dide.ira.sch.gr/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.