ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1 1ο ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ Χ Χ Χ Χ
2 2ο ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
3 1ο ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Κιλκίς υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα σφαγείων     Τ.Κ.:61100    Κιλκίς

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/1%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82/@40.9917732,22.8785674,882m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zMc6_IM61z4DOsc67IM66zrnOu866zq_Pgg!3m4!1s0x0000000000000000:0x0f790ccc4db6fc24!8m2!3d40.9910442!4d22.8837088?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2341023227,    2341077158

Fax: 2341026473

e-mail: mail@1epal-kilkis.kil.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-kilkis.kil.sch.gr/

 

2ο ΕΠΑΛ Κιλκίς

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Λεοναρδοπούλου    Τ.Κ.:61100    Κιλκίς

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/2+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B-%CE%9A%CE%99%CE%9B%CE%9A%CE%99%CE%A3/@40.9978383,22.8630024,881m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a9c58744ece5ab:0x1e9a32b7c485fec7!8m2!3d40.9978343!4d22.8651911?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2341028798,    2341028255

Fax: 2341028255

e-mail: mail@2epal-kilkis.kil.sch.gr/

Ιστοσελίδα: http://2epal-kilkis.kil.sch.gr/

 

ΕΠΑΛ Αξιούπολης

Ταχυδρομική Δ/νση: Πάροδος Θεσσαλονίκης   T.K.:61400     Αξιούπολη 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82,+%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+614+00/@40.98742,22.5433152,882m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1356295fc1075865:0x877574804cfc1899!8m2!3d40.987416!4d22.5455039?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2343031659

Fax: 2343032732

e-mail: mail@1epal-axioup.kil.sch.gr/

Ιστοσελίδα: http://1epal-axioup.kil.sch.gr/

 

1ο ΕΚ Κιλκίς

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Λεοναρδοπούλου   Τ.Κ.:61100   Κιλκίς

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/2+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B-%CE%9A%CE%99%CE%9B%CE%9A%CE%99%CE%A3/@40.9978383,22.8630024,881m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a9c58744ece5ab:0x1e9a32b7c485fec7!8m2!3d40.9978343!4d22.8651911?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2341027154,     2341075358

Fax: 2341027154

e-mail: –

Ιστοσελίδα: http://1sek-kilkis.kil.sch.gr/globalsch-autosch/default/

 

ΕΕΕΕΚ Κιλκίς

Ταχυδρομική Δ/νση: Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής    Τ.Κ.:61100    Κιλκίς

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%95.%CE%95.%CE%95.%CE%95.%CE%9A.+%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82/@40.9913944,22.8616047,882m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a9cf79674cfae5:0xe412be3b2ae74814!8m2!3d40.9913904!4d22.8637934?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2341075340,     2341029461

Fax: 2341075341

e-mail: –

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/ergeidkil/

 

Πηγή: http://srv1-dide.kil.sch.gr/site/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.

Από ΔΣ