ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χ Χ Χ Χ
2 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χ Χ Χ Χ
3 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ
4 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ Χ Χ Χ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  Κέρκυρας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 12   Τ.Κ.:49100   Κέρκυρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%95%CE%95+1%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+1%CE%BF+%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82/@39.6243806,19.9071492,900m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x135b5dd16cff31ef:0x7a281740a6b1a705!2zzpXPhc6szrPOs861zrvOv8-FIM6dzrHPgM6_zrvOrc6_zr3PhM6_z4IgMTIsIM6azq3Pgc66z4XPgc6xIDQ5MSAwMA!3b1!8m2!3d39.6243765!4d19.9093379!3m4!1s0x135b5dd16ce2e32b:0xc28c4f4bc3ea937d!8m2!3d39.6243842!4d19.9094542?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2661038218

Fax:  2661035211

e-mail: mail@1epal-kerkyr.ker.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-kerkyr.ker.sch.gr/

 

2ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Παγκρατέϊκα     Τ.Κ.:49100    Κέρκυρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/2+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%A3/@39.6140155,19.9158891,3599m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x47b0436eb0098011!2zMiDOlc6gzpHOmyDOms6VzqHOms6lzqHOkc6j!8m2!3d39.6140155!4d19.9158891!3m4!1s0x0:0x47b0436eb0098011!8m2!3d39.6140155!4d19.9158891″ icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2661026633

Fax:  2661080623

e-mail: mail@2epal-kerkyr.ker.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal-kerkyras.eu/portal/

 

Εσπερινό ΕΠΑΛ Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 12   Τ.Κ.:49100   Κέρκυρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%95%CE%95+1%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+1%CE%BF+%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82/@39.6243806,19.9071492,900m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x135b5dd16cff31ef:0x7a281740a6b1a705!2zzpXPhc6szrPOs861zrvOv8-FIM6dzrHPgM6_zrvOrc6_zr3PhM6_z4IgMTIsIM6azq3Pgc66z4XPgc6xIDQ5MSAwMA!3b1!8m2!3d39.6243765!4d19.9093379!3m4!1s0x135b5dd16ce2e32b:0xc28c4f4bc3ea937d!8m2!3d39.6243842!4d19.9094542?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2661027260

Fax:  2661027260

e-mail: mail@epal-esp-kerkyr.ker.sch.gr 

Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/site/epalesperino/

 

ΕΠΑΛ Κάτω Κορακιάνας

Ταχυδρομική Δ/νση: Τζάβρος   Τ.Κ.:49100   Κέρκυρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82/@39.6510372,19.8209624,3597m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x135b5b9a704301d3:0x21618de18cda4dc7!8m2!3d39.6605611!4d19.8386864?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2661091910

Fax:  2661091910

e-mail: mail@1epal-korak.ker.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.epalkerkyras.com/

 

ΕΚ Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 12   Τ.Κ.:49100   Κέρκυρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%95%CE%95+1%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+1%CE%BF+%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82/@39.6243806,19.9071492,900m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x135b5dd16cff31ef:0x7a281740a6b1a705!2zzpXPhc6szrPOs861zrvOv8-FIM6dzrHPgM6_zrvOrc6_zr3PhM6_z4IgMTIsIM6azq3Pgc66z4XPgc6xIDQ5MSAwMA!3b1!8m2!3d39.6243765!4d19.9093379!3m4!1s0x135b5dd16ce2e32b:0xc28c4f4bc3ea937d!8m2!3d39.6243842!4d19.9094542?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2661049339

Fax:  2661039039

e-mail: info@sekkerkyra.com

Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/a/sekkerkyra.com/primarysite/

 

ΕΕΕΕΚ Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Εθν. Λευκίμης – Τσάρου   Τ.Κ.:49100    Κέρκυρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/39%C2%B035’51.8%22N+19%C2%B053’36.8%22E/@39.6017214,19.8906964,3600m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.597712!4d19.893561?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2661081829

Fax:  2661081829

e-mail: mail@eeeek.ker.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeeek.ker.sch.gr/

 

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Άνω Κορακιάνα   Σκριπερό   Τ.Κ.:49083   Κέρκυρας

[button link=”https://www.google.gr/maps/search/%CE%A3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%8C+++%CE%A4.%CE%9A.:49083+++%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82/@39.7015312,19.774206,3594m/data=!3m1!1e3?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2663022028,  2663022601

Fax:  2663022601

e-mail: mail@gym-ee-kerkyr.ker.sch.gr

Ιστοσελίδα: –

 

 

Πηγή:http://dide.ker.sch.gr/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.

Από ΔΣ