Υπόμνημα για την αναδιοργάνωση της μέσης εκπαίδευσης

(Πόρισμα – Λιάκου)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ (ΛΙΑΚΟΥ)

 

Από ΔΣ