Διαθεσιμότητα: 10 ερωτήματα και 3 θέσεις…

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-115_-Διαθεσιμότητα-10-ερωτήματα-και-3-θέσεις….pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

 Αθήνα, 7-1-2014

 Αριθμ. Δ.Τ.: 115

Διαθεσιμότητα: 10 ερωτήματα και 3 θέσεις…

Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων:

– 10 αμείλικτα ερωτήματα που …ΔΕΝ περιμένουμε να απαντηθούν !

– και 3 θέσεις, για τις οποίες περιμένουμε ΑΜΕΣΗ τοποθέτηση ΟΛΩΝ !!

Πέρα από την κάθετη και αδιαπραγμάτευτη διαφωνία που έχουμε επανειλημμένα διατυπώσει, σχετικά με το μέτρο της διαθεσιμότητας στο σύνολό του, όπως και την ξεκάθαρη θέση μας για επαναλειτουργία ΟΛΩΝ των Τομέων και Ειδικοτήτων που λειτουργούσαν στα σχολεία της Τ.Ε.Ε., επισημαίνουμε τα εξής, σε σχέση με τους ρεαλιστικούς στόχους για την επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα:

Στις 25-6-2013 δημοσίευμα αναφέρει: «Σε διαθεσιμότητα 8.000 εκπαιδευτικοί (Θεολόγοι, γυμναστές και καθηγητές πληροφορικής)… που θεωρείται ότι πλεονάζουν σε σχολεία. …Η απόφαση ελήφθη πριν από λίγες ημέρες και παρά την άρνηση του μέχρι πρότινος υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη… Ο κ. Μανιτάκης έγινε δέκτης …δύο τροπολογιών που είχαν ετοιμάσει οι υπουργοί Παιδείας και Εσωτερικών, αλλά ΑΡΝΗΘΗΚΕ να τις προωθήσει στη Βουλή υποστηρίζοντας το δικό του σχέδιο νόμου, που προέβλεπε διαθεσιμότητα …ύστερα από ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ υπουργείων και φορέων τους, μέσω ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, από τα οποία θα προέκυπτε το πλεονάζον …προσωπικό…».

Ερώτηση 1η : Ακολουθώντας τη δική τους (Μνημονιακή) λογική, γιατί δεν προώθησαν το σχέδιο νόμου «ΜΑΝΙΤΑΚΗ» (που το είχε έτοιμο !) και βγάλαν σε διαθεσιμότητα όχι τους (πάλι κατ’ αυτούς) «υπεράριθμους», αλλά τους Τεχνικών Ειδικοτήτων, τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, τους Σχολικούς Φύλακες, την Ε.Ρ.Τ. και …τον Μανιτάκη;

Στις 22Ιουλίου 2013, 2.472 εκπαιδευτικοί, 49 τεχνικών ειδικοτήτων, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα (εκ των αρχικών 52, αφού εξαιρέθηκαν την τελευταία στιγμή 2 ειδικότητες ξένων γλωσσών), σε εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.

Δε «γλίτωσαν» ούτε οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων (που είχαν εξαιρεθεί αρχικά…) και μπήκαν και αυτοί σε διαθεσιμότητα με τροπολογία που ενσωματώθηκε στο Ν. 4174/2013 (αρ. 73, παρ. 1), μεταξύ των οποίων και Σχολικοί Σύμβουλοι (!), και Βραβευθέντες από το Υπουργείο (!!) εκπαιδευτικοί…

Ερώτηση 2η : Γιατί δεν εξαιρέθηκαν από το καθεστώς διαθεσιμότητας τουλάχιστον οι εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ειδικοτήτων με Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς Τίτλους, όπως συνέβη με τους υπαλλήλους άλλων κλάδων και φορέων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με άλλα άρθρα του ιδίου Νόμου ;

 

Στις 20-3-2013, το Υπουργείο Παιδείας απεύθυνε την με αρ. πρωτ. 38784/Δ1/20-3-2013 πρόσκλησή του για εθελούσιες μετατάξεις από την Β΄/βάθμια στην Α΄/βάθμια Εκπ/ση, για την κάλυψη 945 συνολικά θέσεων, συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Υπό τον φόβο των επαπειλούμενων αναγκαστικών μεταθέσεων και χωρίς να ξέρουν οι εκπαιδευτικοί αν έχουν χαρακτηριστεί «πλεονάζοντες» ή όχι, προσέτρεξαν και υπέβαλλαν αιτήσεις. Οι μετατάξεις αυτές δεν έγιναν ποτέ! Η διαδικασία σταμάτησε χωρίς να δοθεί καμιά εξήγηση…

Στις 13-08-2013 (με διόρθωση την επομένη), το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοίνωσε, ότι:

α) οι κενές θέσεις Εκπαιδευτικών στην Α΄/βάθμια εκπ/ση είναι τελικώς …3.891 !!

β) οι κενές θέσεις Διοικητικών στις Διευθύνσεις και στα Ι.Ε.Κ. είναι:          804 !!

(συνολικά 4.695 θέσεις)

γ) «Διαπιστώνει» ότι οι «πλεονάζουσες θέσεις» της Β΄/βάθμιας είναι 6.041 Οι εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ειδικοτήτων που πλεονάζουν μετρώνται στα δάκτυλα του …ενός χεριού!

Στις 28-08-2013, το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοίνωσε, τις υποχρεωτικές μετατάξεις 3.495 «πλεοναζόντων» ως εκπαιδευτικών στην Α΄/βάθμια και ως διοικητικών στα Ι.Ε.Κ.

Σημειώνουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία μεθοδεύτηκε από το Υπουργείο χωρίς το παραμικρό ίχνος διαφάνειας, ΔΕΝ δημοσιεύτηκε πουθενά ο πίνακας μοριοδότησης, ΔΕΝ δημοσιοποιήθηκαν τα κριτήρια επιλογής ειδικοτήτων και, σύμφωνα με πολλαπλές καταγγελίες στον τύπο, όλα έγιναν «κεκλεισμένων των θυρών» στο γραφείο του Υπουργού !!

Ερώτηση 3η : Στις 22-7-2013 το Υπουργείο δεν είχε εικόνα των πλεονασμάτων ; Οι εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ειδικοτήτων που βγήκαν σε διαθεσιμότητα ένα μήνα πριν, ήταν καταγεγραμμένοι ως «πλεονάζοντες»;

Ερώτηση 4η : Γιατί δεν μετατάχθηκαν στις 804 θέσεις διοικητικών στις Διευθύνσεις και στα Ι.Ε.Κ. οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα ;

Στις 27-09-2013, με την με αρ. Φ.908/138575/Η/27-09-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, μετατάχθηκαν σαράντα εννέα (49) εκπαιδευτικοί Β΄/βάθμιας Εκπ/σης σε θέσεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Ερώτηση 5η : Γιατί δεν μετατάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα ;

Στις 9-10-2013, με την με αρ. 11388/9-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, μετατάχθηκαν «υποχρεωτικά» εβδομήντα ένας (71) εκπαιδευτικοί σε προσωποπαγείς θέσεις διοικητικών, που συστήθηκαν αυτοδίκαια με την απόφαση αυτή, στις Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης.

Ερώτηση 6η : Γιατί δεν μετατάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα;

Ερώτηση 7η : Με ποιο σκεπτικό έγινε η επιλογή των Ειδικοτήτων για τις 233 θέσεις που προκηρύχθηκαν για κάλυψη από τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα, κατόχους δεύτερων πτυχίων; Δεν υπήρχαν άλλες ειδικότητες με διαπιστωμένα μεγάλα κενά; Πώς προκύπτει και στοιχειοθετείται η ανάγκη για την κάλυψη θέσεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, τη στιγμή που υπάρχουν τεράστια και διαπιστωμένα κενά σε ειδικότητες μαθημάτων γενικής παιδείας (και δεν αναφέρουμε τις Τεχνικές Ειδικότητες, όπου η κατάσταση είναι τραγική…) ; Αν αυτές δεν είναι «φωτογραφικές ρυθμίσεις» για συγκεκριμένα «ονοματεπώνυμα» συνδικαλιστών και συγγενικών προσώπων, τι είναι ;

Ερώτηση 8η : Γιατί δεν παρουσίασε ποτέ το Υπουργείο καμία επίσημη καταγραφή για το πόσοι από τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα κατέχουν δεύτερο (ή και τρίτο) πτυχίο, και σε ποιες ειδικότητες ;

Με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) δημιουργήθηκαν και 325 οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού στις Σ.Ε.Κ., στα Ι.Ε.Κ., στα Σ.Δ.Ε. και στα Κ.Δ.Μ. (άρθρο 27, παρ. 14α).

Με την υπ’ αριθμ. 12348/23-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2799/Β’) οι 325 αυτές θέσεις μειώθηκαν σε 199 και κατανεμήθηκαν εκ νέου.

Σύμφωνα με δηλώσεις παραγόντων του Υπουργείου οι θέσεις αυτές μειώθηκαν σε 145 και πιο πρόσφατα σε …92, ενώ δεν έχουν ακόμη προκηρυχτεί…

Ερώτηση 9η : Θα προκηρυχθούν τελικά οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού για να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα ή μέχρι την προκήρυξή (;) τους, με τους ρυθμούς μείωσης που ακολουθούν, θα έχουν …εκμηδενιστεί ; Θα δώσει ποτέ μια δημόσια εξήγηση το Υπουργείο, πώς κατέληξε να Νομοθετεί τον Ιούλιο 325 θέσεις και το Δεκέμβρη να έχουν απομείνει μόνο …92 ;

Είναι γνωστές οι πραγματικές, χρόνιες και τεράστιες ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). Οι μονάδες αυτές είναι κατά σύστημα υποστελεχωμένες. Κάθε χρόνο προσλαμβάνεται μεγάλος αριθμός αναπληρωτών για τις ανάγκες των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. Α’ βαθμίδας και Β’ βαθμίδας, Ειδικών Επαγγελματικών Γ/σίων και Λυκείων). Και αυτό, αφού καλυφθούν πρώτα τα κενά σε όλες τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, είναι πασίγνωστη η αδυναμία λειτουργίας των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) λόγω πάγιας και συστηματικής έλλειψης προσωπικού.

Αρκετές από τις ειδικότητες που καταργήθηκαν είναι χρήσιμες. δυσεύρετες και απολύτως απαραίτητες στην Ειδική Αγωγή, τόσο ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό, όσο και ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί κλάδων Δ.Ε. & Τ.Ε. είναι απολύτως απαραίτητοι για τα εργαστήρια που λειτουργούν εκεί.

Ορισμένοι μάλιστα από τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα διαθέτουν ήδη τα εκ του νόμου απαραίτητα προσόντα στην ειδική αγωγή έχοντας υπηρετήσει κατά το παρελθόν αποσπασμένοι στις δομές της. Είναι μοναδική ευκαιρία για την ειδική αγωγή να καλύψει τις μόνιμες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες της με έμπειρο εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά τεχνικό προσωπικό, και πολλές φορές η πολιτική ηγεσία του Παιδείας έχει εξαγγείλει την ενίσχυση και αναβάθμισή της.

Ερώτηση 10η : Γιατί, δεν μετατάσσονται στις Σ.Μ.Ε.Α. και στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. όλοι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα που κατέχουν τα προσόντα, και που τους έχει άμεση ανάγκη η παραμελημένη Ειδική Αγωγή ;

 

Δε χρειάζονται 45 Γιάννηδες (μέρα που είναι) για να έχει κάποιος «ενός κοκκόρου γνώση», ότι ΔΕΝ υπήρξε ΠΟΤΕ βούληση για την επαναπρόσληψη ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα. Τα επί μέρους βήματα ακολουθήθηκαν συστηματικά και με ευλάβεια ώστε να εξυπηρετηθεί ο ΣΤΟΧΟΣ:

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ !!

Το κεφάλι του Αϊ Γιάννη, στο …πιάτο της Σαλώμης,

σε εκτέλεση του σατανικού σχεδίου της Τροϊκανής πεθεράς !

Δυσκολεύεται κανείς να αποφασίσει, τι είναι πιο αποκρουστικό: το έγκλημα αυτό καθ’ εαυτό, ή η ΠΡΟΣΤΥΧΙΑ των εμπλεκομένων, που δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα !! Η ψευδεπίγραφη «ορθολογική διαχείριση εκπαιδευτικού προσωπικού» και η υποκριτική «αναβάθμιση της εκπαίδευσης», μόνο ως κακόγουστο ανέκδοτο ακούγονται, ακόμη και στον πιο ανεγκέφαλο…

Είχαν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους, προκαταβολικά, από τα οποία προέκυπτε ότι σε καμιά Τεχνική Ειδικότητα δεν υπήρχαν υπεραριθμίες, αλλά, αντίθετα, μεγάλες ανάγκες!

Ακόμη και μετά τις 22 Ιουλίου, είχαν όλη τη δυνατότητα να απορροφήσουν το σύνολο των εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων σε διαθεσιμότητα !

 

Η απάντηση των εργαζομένων πρέπει να είναι ΑΜΕΣΗ και ΕΝΙΑΙΑ:

ΚΟΙΝΟ μέτωπο και ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ αγώνας, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, κηδεμόνων και ολόκληρης της κοινωνίας για τη διαφύλαξη των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας – και αντίστοιχης υποχρέωσης της πολιτείας – στην εργασία, στη δωρεάν παιδεία, στη δυνατότητα των μαθητών να επιλέγουν χωρίς καταναγκασμούς σπουδές και επάγγελμα με προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης, στην κοινή προσπάθεια όλων μας να προσεγγίσουμε με προσδοκία και προοπτική την ανάπτυξη και το μέλλον της χώρας.

Mε εμπροσθοφυλακή τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, πρέπει να παραμερισθούν και να ξεπεραστούν άμεσα τυχόν κλαδικά ή προσωπικά συμφέροντα και παραταξιακές επιδιώξεις, και σε απόλυτη ενότητα, να εντατικοποιήσουμε τον

 ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. Μέχρι να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, με επαναλειτουργία όλων των Τομέων και Ειδικοτήτων στα νέα ΕΠΑ.Λ., και ως τότε,

2. Να τοποθετηθούν σε δομές του Υπουργείου Παιδείας, ή έστω

3. Να τοποθετηθούν σε οποιεσδήποτε άλλες δομές δημόσιων Φορέων, ώστε να μην υπάρξει ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ !!

 

Ο χρόνος τελειώνει !

Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα Συντονιστικά να σηκώνουν όλο το βάρος του αγώνα!

Περιμένουμε την ανταπόκριση της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΣΗΜΕΡΑ!

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

http://www.hellasedu.gr/2014/01/10-erotimata-3-theseis-gia-diathesimotita.html

hellasedu-banner-01

 

 

iPaideia-01http://ipaideia.gr/diathesimotita-ekpaideutikon-texnikon-eidikotiton-10-erotimata-kai-3-theseis.23244a350865a72ee4563c0a91460543.htm

Avaton-02http://www.avatonpress.gr/2014/01/10-3.html

logo-news.gr-01http://www.news.gr/ellada/ekpaidefsh/article/120459/kathhthtes-tehnikon-stohos-toy-ypoyrgeioy-paideias.html

newsnowgr-1 http://www.newsnowgr.com/article/587247/diathesimotita-10-erotimata-kai-3-theseis.html

Tromaktiko-01http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2014/01/10-3.html

Από admin-02