ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Α/ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣΧΧΧ
22ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣΧΧΧ
34ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣΧΧΧ
46ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣΧΧΧ
57ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣΧΧΧΧ
63ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣΧΧΧΧ
75ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣΧΧΧΧΧΧ
89ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣΧΧΧΧ
91ο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΧΧΧ
101ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥΧΧΧΧΧ
112ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥΧΧΧ
121ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣΧΧΧΧΧ
13ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΧΧ
Α/ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  Αχαΐας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

1ο ΕΠΑΛ Πατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Γ. Σεφέρη  Κουκούλι     Τ.Κ.:26335    Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/1%CE%BF+%CE%A4%CE%95%CE%95+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+1%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82/@38.2251417,21.7532759,918m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e3605fd98d001:0x1e92941bd1cb665a!8m2!3d38.2251375!4d21.7554646?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2610643137 

Fax:  2610643156

e-mail: mail@1epal-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  https://1epalpatras.wordpress.com/

 

2ο ΕΠΑΛ Πατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Αγ.Σοφίας    Τ.Κ.:26223    Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/2%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF/@38.2545764,21.7452274,917m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e49ed102fabb1:0xdccdf01ee7955cfa!8m2!3d38.2545722!4d21.7474161?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610461721,   2610430898

Fax:  2610461721

e-mail: mail@2epal-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://2epal-patras.ach.sch.gr/

 

3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 2     Τ.Κ.: 26331    Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/3%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82/@38.2267914,21.727115,917m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e363bafb21e93:0x119a98b80adb22d6!8m2!3d38.2267872!4d21.7293037?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610346887

Fax:  2610346887

e-mail: mail@3epal-esp-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://3epal-esp-patras.ach.sch.gr/

 

4ο ΕΠΑΛ Πατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Αυστραλίας 62      Τ.Κ.:26442    Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/4%CE%BF+%CE%A4%CE%95%CE%95+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+4%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82/@38.2752183,21.7549431,917m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x135e497f67717fab:0x1563fbfce4f7a354!2zzpHPhc-Dz4TPgc6xzrvOr86xz4IgNjIsIM6gzqzPhM-BzrEgMjY0IDQy!3b1!8m2!3d38.2752183!4d21.7571318!3m4!1s0x135e497f67f0a305:0xe6cda50ac611cc07!8m2!3d38.2752607!4d21.7570299?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610438103

Fax: 2610438103  

e-mail: mail:mail@4epal-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://4o-epal-patras.weebly.com/

 

5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Αγίας Σοφίας    Τ.Κ.:26223    Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/2%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF/@38.2545764,21.7452274,917m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e49ed102fabb1:0xdccdf01ee7955cfa!8m2!3d38.2545722!4d21.7474161?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610436622

Fax:  2610436622

e-mail: mail@5epal-esp-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/

 

6ο ΕΠΑΛ Πατρών

Ταχυδρομική Δ/νση:  Τέρμα Αγίας Σοφίας    Τ.Κ.:26223    Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/6%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82/@38.2547312,21.7454758,917m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e49ed116084c7:0x524cf65354a4265!8m2!3d38.254727!4d21.7476645?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610454881

Fax:  2610432149

e-mail: mail@6epal-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://6epal-patras.ach.sch.gr/

 

7ο ΕΠΑΛ Πατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Καβάφη & Εγγονόπουλου  Κουκούλι    Τ.Κ.:26335   Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/7%CE%BF+%CE%A4%CE%95%CE%95+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+7%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82/@38.2186176,21.7540918,918m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x4dea0a9a6f353712!8m2!3d38.2173785!4d21.75459?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610643124

Fax:  2610643125

e-mail: mail@7epal-patras.ach sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://7epal-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/

 

ΕΠΑΛ Παραλίας

Ταχυδρομική Δ/νση: Αθαν. Αναγνωστοπούλου 21   Εργ. Κατ. Παραλίας     Τ.Κ.:26500    Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+21,+%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1+265+00/@38.193334,21.7105345,918m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e3702b09ed541:0x8288f60015ef1a2c!8m2!3d38.1933298!4d21.7127232?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610522859

Fax:  2610529786

e-mail: mail@tee-paral.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://epal-paral.ach.sch.gr/index.htm 

 

9ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Γεωργίου Σεφέρη 1   Τ.Κ.:26335   Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81.+%CE%A3%CE%B5%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B7+1,+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1+263+35/@38.2176602,21.7507494,918m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e360c579307ad:0x5b0183c25d9c2cac!8m2!3d38.217656!4d21.7529381?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2610643109 

Fax:  2610643137

e-mail: mail@9epal-esp-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://9epal-esp-patras.ach.sch.gr/

 

1ο ΕΠΑΛ Αιγίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Ξηρολιθιά   Τ.Κ.:25100  Αίγιο – Αχαΐας

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/38%C2%B014’59.1%22N+22%C2%B005’57.5%22E/@38.2497461,22.0987628,229m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.249745!4d22.09931?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2691023917,   2691021876

Fax:  2691061454

e-mail: mail@1epal-aigiou.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://1epal-aigiou.ach.sch.gr/site/

 

2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Ξηρολιθίων, Συνοικισμός Νικολάου Πλαστήρα   Τ.Κ.:25100    Αίγιο – Αχαΐας

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/38%C2%B014’59.1%22N+22%C2%B005’57.5%22E/@38.2497461,22.0987628,229m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.249745!4d22.09931?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2691025552

Fax:  2691025552

e-mail: mail@2tee-aigiou.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://2epal-esp-aigiou.ach.sch.gr/

 

 

ΕΠΑΛ Καλαβρύτων & (Το blog του σχολείου)

Ταχυδρομική Δ/νση: Ευσ.  Κηπουργού 4     Τ.Κ.:25001     Καλάβρυτα – Αχαΐας

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%92%CE%A1%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D/@38.0331853,22.1107051,460m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x135fc4ee047b724b:0x2fa4e3a013e048bb!8m2!3d38.0336463!4d22.1126835?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2692023839

Fax:  2692023019

e-mail: mail@epal-kalavr.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://epal-kalavr.ach.sch.gr/KENTRIKO.HTML

 

ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Εθνικής Αντίστασης    Τ.Κ.:25200    Κάτω Αχαΐα – Αχαΐας

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B/@38.1406961,21.5429731,919m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e3ceceae2f791:0xacb6fa2dc7587ab2!8m2!3d38.1406919!4d21.5451618?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2693025687

Fax:  2693024910

e-mail:  mail@1epal-k-achaias.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  1epal-k-achaias.ach.sch.gr

 

1o ΕΚ Πατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Γ. Σεφέρη  Κουκούλι     Τ.Κ.:26335    Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/1%CE%BF+%CE%A4%CE%95%CE%95+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+1%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82/@38.2251417,21.7532759,918m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e3605fd98d001:0x1e92941bd1cb665a!8m2!3d38.2251375!4d21.7554646?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610330997

Fax:  –

e-mail: mail@1sek-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://blogs.sch.gr/1sek-pat/

 

2o ΕΚ Πατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Αγίας Σοφίας   Τ.Κ.:26223   Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/2%CE%BF+%CE%A3%CE%95%CE%9A+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82/@38.2534018,21.7402523,917m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zMm8gICDOlS7Omi4gICAgzqDOsc-Ez4HPjs69!3m4!1s0x0000000000000000:0x094942d2fcb18e29!8m2!3d38.25424!4d21.748144?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610461723

Fax:  2610461723

e-mail: mail@2sek-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://2sek-patras.ach.sch.gr/

 

ΕΚ Αιγίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Συνοικισμός Νικολάου Πλαστήρα   Τ.Κ.:25100    Αίγιο – Αχαΐας

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/38%C2%B014’59.1%22N+22%C2%B005’57.5%22E/@38.2497461,22.0987628,229m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.249745!4d22.09931?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2691020807

Fax: – 

e-mail: mail@1sek-aigiou.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://1sek-aigiou.ach.sch.gr/autosch/joomla15/to-sxoleio-mas

 

ΕΕΕΕΚ Αχαΐας

Ταχυδρομική Δ/νση: Διοδώρου 11     Τ.Κ.:26443   Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%85+11,+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1+264+43/@38.2823647,21.7707583,917m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e4bdab23c9c93:0x31c6c4576e2d52bb!8m2!3d38.2823605!4d21.772947?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610341401 

Fax:  2610341401 

e-mail: mail@eeek.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://eeek.ach.sch.gr/

 

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Πατρών (Α΄& Β΄βαθμίδας)

Ταχυδρομική Δ/νση: Θεοτοκοπούλου & Επιφανείου   Μπεγουλάκι   Τ.Κ.:26334   Πάτρα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85,+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1+263+34/@38.2091608,21.7516852,918m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x135e3671685bbbe9:0xb9f947fa9558532f!8m2!3d38.2091566!4d21.7538739?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610641962

Fax:  2610641963

e-mail: mail@tee-eid-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://tee-eid-patras.ach.sch.gr/com.htm  

  http://tee-eid-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla25/

 

 

Πηγή: http://www.dide.ach.sch.gr/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.