Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης   Μεσσηνίας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 1ο   ΕΠΑ.Λ.   Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ρήγα Φεραίου και Κρήτης   Τ.Κ.:24101   Καλαμάτα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%B1+%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1+241+00/@37.0273158,22.1146772,932m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1361ba750d0c8971:0x807fb8e3daccec8e!8m2!3d37.0273115!4d22.1168659?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2721021517

Fax:  2721021517

e-mail: mail@1epal-kalam.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: – 

 

2ο   ΕΠΑ.Λ.    Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση:  Ρήγα Φεραίου και Κρήτης   Τ.Κ.:24101   Καλαμάτα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%B1+%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1+241+00/@37.0273158,22.1146772,932m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1361ba750d0c8971:0x807fb8e3daccec8e!8m2!3d37.0273115!4d22.1168659?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2721083084

Fax:  2721083084

e-mail: mail@2epal-kalam.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal-kalam.mes.sch.gr/

 

 4ο   ΕΠΑ.Λ.    Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Αθηνών 170   Τ.Κ.:24100   Καλαμάτα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%95%CE%95+4%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+4%CE%BF+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82/@37.0417388,22.0919051,466m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x1361b07d6a6290b9:0xb6026b46b14d042!2zzpHOuM63zr3Pjs69IDE3MCwgzpzPgM6_z4XPgc69zrnOrM-CIDI0MSAwMA!3b1!8m2!3d37.042015!4d22.0942118!3m4!1s0x1361b07d6a7e81dd:0x1ced1afa4bc0ab33!8m2!3d37.0420708!4d22.0943653?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2721095561

Fax:  2721095561

e-mail: mail@4epal-kalam.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: –

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.    Κυπαρισσίας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πονηροπούλου Τέρμα  (Κτιριακό Συγκρότημα Τ.Ε.Ε.)   Τ.Κ.:24500    Κυπαρισσία – Μεσσηνίας

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B014’51.7%22N+21%C2%B040’06.3%22E/@37.2476963,21.6662273,930m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d37.247692!4d21.668416?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2761022747

Fax:  2761022048

e-mail: mail@1epal–kypar.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/1epal-kypar/

 

ΕΠΑ.Λ.    Μεσσήνης

Ταχυδρομική Δ/νση: Σταδίου 48   Τ.Κ:24200   Μεσσήνη – Μεσσηνίας

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85+48,+%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AE%CE%BD%CE%B7+242+00/@37.0511984,22.0019668,932m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1361af8090a99efb:0xfac8a59ccb993d00!8m2!3d37.0511941!4d22.0041555?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2722023151

Fax:   2722023147

e-mail: mail@epal-messin.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://epal-messin.mes.sch.gr/autosch/joomla15/

 

Εσπερ.   ΕΠΑ.Λ.    Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ρήγα Φεραίου και Κρήτης   Τ.Κ.:24101   Καλαμάτα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%B1+%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1+241+00/@37.0273158,22.1146772,932m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1361ba750d0c8971:0x807fb8e3daccec8e!8m2!3d37.0273115!4d22.1168659?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2721025807

Fax:  2721025807

e-mail: mail@epal-esp-kalam.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: –

 

Ε.Κ.    Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ρήγα Φεραίου και Κρήτης   Τ.Κ.:24101   Καλαμάτα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%B1+%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1+241+00/@37.0273158,22.1146772,932m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1361ba750d0c8971:0x807fb8e3daccec8e!8m2!3d37.0273115!4d22.1168659?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2721081398

Fax:  2721081398

e-mail: mail@1sek-messin.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-messin.mes.sch.gr/

 

Ε.Κ.    Κυπαρισσίας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πονηροπούλου Τέρμα  (Κτιριακό Συγκρότημα Τ.Ε.Ε.)   Τ.Κ.:24500    Κυπαρισσία – Μεσσηνίας

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B014’51.7%22N+21%C2%B040’06.3%22E/@37.2476963,21.6662273,930m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d37.247692!4d21.668416?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2761022569

Fax:  2761022569

e-mail: mail@2sek-messin.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: –

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.    Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση:  Αγ. Κυριακή    Ακοβίτικα    Τ.Κ.:24100   Καλαμάτα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1+241+00/@37.0392512,22.0757327,1865m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1361b076ff94fb15:0x9376de246dcf3e75!8m2!3d37.0374373!4d22.0814927?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2721085023

Fax:  2721085099

e-mail: mail@eeeek.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: https://eeeekalamatas.wordpress.com/

 

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.    Φιλιατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Κτήριο  ΚΑΦΚΑ    Τ.Κ.:24300     Φιλιατρά – Μεσσηνίας

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CE%91%CE%A6%CE%9A%CE%91+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD+(%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%A0)/@37.1575072,21.5936381,931m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x13611a479e535f31:0xf2848a3a07cfee4!8m2!3d37.1575029!4d21.5958268?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2761033988

Fax:  2761033988

e-mail: mail@eeeek-filiatr.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: –

 

Πηγή:  http://srv-dide.mes.sch.gr/drupal/index.php

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου

Από admin-02