Με τις εγκάρδιες ευχές μας, προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, για ένα δημιουργικό και αποδοτικό σχολικό έτος !!!