Αθήνα, 4-9-2012

 Αριθμ. Δ.Τ.: 005

Ομάδα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης facebook

Σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. δημιούργησε και λειτουργεί ομάδα – group – στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης facebook με το όνομα «Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.».

Προσδοκούμε την εξέλιξή της σε κέντρο και πόλο ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων των εκπαιδευτικών σε όλα τα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα που αφορούν γενικά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ειδικά την Ανώτερη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Τ.Ε.Ε.

Καλούμε τα μέλη των Ενώσεων Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τους φίλους, όλους τους εκπαιδευτικούς και τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. να συμμετέχουν ενεργά στηρίζοντας την πρωτοβουλία αυτή για μια πλήρη, πολύπλευρη, σφαιρική και αντικειμενική πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε μια προσπάθεια απάντησης ερωτημάτων και επίλυσης των όποιων προβλημάτων μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία γόνιμου – δημιουργικού προβληματισμού.

Αναζητήστε μας με το όνομα «Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.» και στείλτε «αίτημα φιλίας»!

 Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ