Ανοιχτή Επιστολή: Δευτεροβάθμια T.E.E. – Άμεσα μέτρα

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/02/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-023_-Δευτεροβάθμια-TEE-–-Άμεσα-μέτρα.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

 Αθήνα, 2-2-2015

 Αριθμ. Δ.Τ.: 023

Δευτεροβάθμια T.E.E. – Άμεσα μέτρα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Αξιότιμοι κύριοι

Υπουργέ Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτή Υπουργέ Παιδείας

 

Αναλαμβάνετε καθήκοντα σε μια περίοδο που βρίσκει τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση βαριά πληγωμένη από την ακραία νεοφιλελεύθερη επιδρομή των θιασωτών της «Μη τυπικής Μάθησης» και της «Κατάρτισης». Μέσα σε μια νύχτα «καταργήθηκαν» 2.500 εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ειδικοτήτων και 106 Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας (την ίδια στιγμή που λειτουργούν όλες οι άλλες των υπόλοιπων Υπουργείων). Δεκαπεντάχρονα παιδιά ξαποστέλνονται εκτός Τυπικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, στη Δια Βίου Μάθηση και στη «Μαθητεία» των εργοστασίων. Η Εκπαιδευτική Κοινότητα, οι γονείς και οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, περιμένουμε από εσάς να αναλάβετε δράση με άμεσα μέτρα και παρεμβάσεις προς αποκατάσταση της Τ.Ε.Ε.

 

Α. ΜΑΘΗΤΕΣ των ΕΠΑ.Λ. (κατεπείγοντα θέματα)

Α.1    Επείγουσα έκδοση Υ.Α. για τη διαγραφή όλων των απουσιών του Α΄ τετραμήνου των μαθητών της Β τάξης του ΕΠΑ.Λ. με απολυτήριο Λυκείου. Αναλογικός υπολογισμός του ορίου απουσιών για τον καθορισμό φοίτησης μόνο με την καταμέτρηση αυτών που θα πραγματοποιηθούν στο Β τετράμηνο.

Α.2    Δυνατότητα στους φετινούς μαθητές της Γ΄ τάξης (σχολικού έτους 2014-15) των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., που θα συμμετάσχουν στις Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις (Ομάδα Α΄), να δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο και δεύτερη ομάδα εκτός των αντιστοίχων ή συναφών του πτυχίου τους Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., και τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων Υγείας – Πρόνοιας ή Εφαρμοσμένων Τεχνών.

 

Β. ΣΧΟΛΕΙΑ – ΔΟΜΕΣ

Β.1    Επαναφορά στα ΕΠΑ.Λ. ΟΛΩΝ των καταργημένων Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ., με ίδρυση αντίστοιχων ομάδων προσανατολισμού στην Α΄ τάξη. Εγγραφές τον Ιούνιο και έναρξη λειτουργίας το Σεπτέμβριο 2015.

Β.2    Κατάργηση όλων των διατάξεων του Νόμου αναφορικά με τις Σ.Ε.Κ., τη Μαθητεία και την Τράπεζα θεμάτων.

Β.3    Δημόσια προβολή της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Τ.Ε.Ε.

Β.4    Αναβάθμιση της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου, ενίσχυσή της με στελέχωση και ουσιαστικές αρμοδιότητες. Συγκρότηση περιφερειακής δομής της Ε.Ε. σε όλη την Ελλάδα και ένταξη των ΕΠΑ.Λ. σε αυτήν.

Β.5    Έναρξη θεσμικού διαλόγου στα πλαίσια του Ε.ΣΥ.Π. για το νέο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο, την πρακτική άσκηση των μαθητών και των πτυχιούχων για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Β.6    Ενίσχυση της Β΄βάθμιας ΤΕΕ με ίδρυση σχολικών μονάδων για την υποδοχή τουλάχιστον του 50% του συνολικού μαθητικού δυναμικού. Αναβάθμισή της με αύξηση δαπανών για εργαστήρια και εξοπλισμό.

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γ.1    Επανίδρυση των καταργημένων Κλάδων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων, κατάργηση της διαθεσιμότητας και ΑΜΕΣΗ επαναφορά των συναδέλφων πίσω στα σχολεία μας. Δυνατότητα επαναφοράς και όσων μετατάχθηκαν ή επανατοποθετήθηκαν με δεύτερα πτυχία και επιθυμούν να επιστρέψουν. Δυνατότητα επανόδου στην υπηρεσία και όσων εξαναγκάστηκαν σε πρόωρη συνταξιοδότηση.

Γ.2    Άμεση κάλυψη τρεχουσών εκπαιδευτικών αναγκών με πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ωραρίου. Μετατροπή όλων των προσλήψεων μειωμένου ωραρίου, σε πλήρους.

Γ.3    Κατάργηση όλων των υφιστάμενων μορφών αξιολόγησης (Α.Ε.Ε., εκπαιδευτικών) ακύρωση όλων των μέχρι τώρα πεπραγμένων και των αυθαίρετων προκαθορισμένων ποσοστώσεων «επιτυχίας» και «αποτυχίας». Έναρξη θεσμικής διαβούλευσης για τη διαμόρφωση κοινώς αποδεκτών συνθηκών, πλαισίου και διαδικασίας για μια δίκαιη, αντικειμενική, διαμορφωτική και μη τιμωρητική αξιολόγηση.

Γ.4    Άμεσες παρεμβάσεις στο Πειθαρχικό δίκαιο. Να καταργηθεί η θέση του εκπαιδευτικού σε αργία ταυτόχρονα με την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, ακόμη και πριν επιληφθεί το πειθαρχικό συμβούλιο, κλπ. Να ισχύσει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη απόφαση (ποινική ή πειθαρχική). Η αργία να προβλέπεται μόνο για αμετάκλητη παραπομπή ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα. Συμπεριφορές, που άπτονται του ιδιωτικού βίου του εκπαιδευτικού δεν μπορούν να συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να οδηγούν σε αυτοδίκαιη αργία. Το ίδιο και για συμπεριφορά που «μπορεί» να χαρακτηρισθεί σαν «απείθεια» και μάλιστα σε απλή μορφή. Επιστροφή των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα πειθαρχικά συμβούλια.

Γ.5    Άμεση βαθμολογική – μισθολογική προαγωγή σε όλους όσους επήλθε στασιμότητα (λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου, των αυθαίρετων ποσοστώσεων και της δήθεν «αξιολόγησης») και κατέχουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία (μη εξαιρούμενου και του Α΄βαθμού).

Γ.6    Οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού από και προς τις σχολικές μονάδες της Τ.Ε.Ε. (μαζί με των πειραματικών και των ΣΜΕΑ) πρέπει να προηγούνται  των γενικών.

Γ.7    Οι Αιρετοί για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να εκλέγονται με ενιαία ψηφοδέλτια, χωρίς συνδυασμούς και παρατάξεις. Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οποιαδήποτε θέση ευθύνης στη διοίκηση των σχολικών μονάδων, να έχουν το δικαίωμα μόνο του εκλέγειν. Διακριτά Υπηρεσιακά Συμβούλια για την εξέταση των θεμάτων της Τ.Ε.Ε. με συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. Συμμετοχή τριών αιρετών στη σύνθεση των πενταμελών Συμβουλίων.

Γ.8    Διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών, όλων των επιτυχόντων Α.Σ.Ε.Π. και των αναπλωρωτών με 24μηνη προϋπηρεσία, υπολογιζόμενης στο σύνολό της και εξολοκλήρου μέχρι και τον Ιούνιο 2015. Καταγραφή των υπολοιπόμενων αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και προετοιμασία νέου διαγωνισμού.

 

Δ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. να είναι αποδέκτης κάθε είδους υπηρεσιακής ενημέρωσης που αφορά στην εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς, βασικός συνομιλητής για όλα τα θέματα της Τ.Ε.Ε., με συμμετοχή σε όλα τα σχετικά Συμβούλια και τις Επιτροπές.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΔΤ ΟΛΤΕΕ-023_ Δευτεροβάθμια TEE – Άμεσα μέτρα

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Avaton-02  iPaideia-01  Axortagos-01  ΣΕΕΠΕΑ-ΣΤΕΛΛΑ-02  ΕΝΕΛΕΑ-01

Από ΔΣ