Εκλογές στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/12/ΕΛΤΕΕ_Πεπραγμένα-2014-Πρόγραμμα-Δράσης-2015.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

ΕΛΤΕΕ_Πεπραγμένα 2014

ΕΛΤΕΕ_Πρόγραμμα Δράσης 2015

Από ΔΣ