HPIM1872του Σταμάτη Σταματιάδη, εκπαιδευτικού ΠΕ 12.05,  Γεν. Γραμματέα Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Επειδή βασική αρχή της κάθε είδους και μορφής αξιολόγησης αποτελεί η προγενέστερη αξιολόγηση του εν δυνάμει αξιολογητή, πόσο μάλλον δε του αυτόκλητου, και

Επειδή η αξιολόγηση, με όποιους όρους κι αν αυτή καλείται να πραγματοποιηθεί, επιβάλλεται, προκειμένου να είναι αξιόπιστη, ειλικρινής, σοβαρή και αποτελεσματική, να ξεκινά από «ψηλά», και

Επειδή κατά τη λαϊκή ρήση, «το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει», προτείνεται σχέδιο αξιολόγησης της ¨Κεφαλής¨- Πολιτικής Ηγεσίας, δηλαδή Υπουργού, Υφυπουργού (-ών) και Γενικού Γραμματέα του νυν Υ.Παι.Θ.Π.Α.

Με σκοπό τη βελτίωση της «ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης» και όχι τη νομιμοποίηση ενδεχομένως ειλημμένης απόφασης εξαναγκασμού σε παραίτηση, σύμφωνα με τις επιταγές των εκπαιδευτικών.

Η Πρόταση σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στην τιμωρία – θυσία της Πολιτικής Ηγεσίας από το θύτη εκπαιδευτικό, αλλά καλείται να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή συμμετοχή της (Πολιτικής Ηγεσίας), εκ της θέσεως που υπηρετεί, στη συλλογική προσπάθεια αναβάθμισης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Σύμφωνα με την Πρόταση η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου θα αξιολογείται περιοδικά στις επιδόσεις της: α. στο Πολιτικό, β. στο Διοικητικό και γ. στο Εκπαιδευτικό Έργο.

Η Αξιολόγηση στο Πολιτικό παραγόμενο έργο θα πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες, Ιούνιο και Δεκέμβριο από τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Τριτοβάθμιου Οργάνου την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Αξιολόγηση στο Διοικητικό παραγόμενο έργο θα πραγματοποιείται ανά τετράμηνο Διδακτικού Έτους, τους μήνες Ιανουάριο και Μάιο, από τους Εκπαιδευτικούς, ανώνυμα, μέσω διαδικτύου και με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου μετά από τη λήψη ειδικού μυστικού κωδικού που θα προμηθεύονται από τις σχολικές μονάδες ή τους φορείς εκπαίδευσης όπου υπηρετούν.

Η Αξιολόγηση στο Εκπαιδευτικό Έργο θα πραγματοποιείται άπαξ του διδακτικού έτους, Ιούνιο μήνα, από τους Σχολικούς Συμβούλους, ανώνυμα, μέσω διαδικτύου και με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου μετά από τη λήψη ειδικού μυστικού κωδικού που θα προμηθεύονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται και υπηρετούν.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα είναι η κατάταξη της Πολιτικής Ηγεσίας, των συμμετεχόντων σ’ αυτήν, Υπουργό, Υφυπουργό (-ών) και Γενικό Γραμματέα καθενός ξεχωριστά, σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: «Ελλιπής» θα χαρακτηρίζεται ο πολιτικός που θα συγκεντρώσει από 0-30 βαθμούς, «Επαρκής», από 31- 60 βαθμούς, «Πολύ καλός» από 61-80 βαθμούς και «Εξαιρετικός», από 81-100 βαθμούς.

Ο χαρακτηρισμός «Ελλιπής», σε όποιο από τα αξιολογούμενα έργα και από οποιοδήποτε αξιολογητή θα οδηγεί το μέλος της Πολιτικής Ηγεσίας αυτομάτως σε παραίτηση.

Ο χαρακτηρισμός «Επαρκής», σε 2 συνεχόμενες αξιολογήσεις, στο ίδιο έργο και από τον ίδιο αξιολογητή, θα οδηγεί το μέλος της Πολιτικής Ηγεσίας αυτομάτως σε παραίτηση.

Στο εν λόγω Σχέδιο ορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία και προσδιορίζονται κατά περίπτωση ποσοτικά. Τα κριτήρια αυτά κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες, από τις οποίες 1 εντάσσεται στην Αξιολόγηση του Πολιτικού Έργου, άλλη 1 στο Διοικητικό και οι υπόλοιπες 3 στο Εκπαιδευτικό. Αναλυτικά οι κατηγορίες αυτές είναι:

Α. Πολιτικό Έργο. Εδώ κρίνονται η πολιτική συνέπεια, το ήθος, οι πράξεις, τα έργα, οι σχέσεις, το κλίμα – περιβάλλον, οι δυνατότητες και η προσπάθεια για πολιτική και συνδικαλιστική ειδικά προσπάθεια για συνεργασία, συνεννόηση και συναίνεση.

Β. Διοικητικό Έργο. Τα επιμέρους κριτήρια είναι: Συγκρότηση της δομής και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας, των φορέων και της εκπαίδευσης, επικοινωνία και συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης, τα στελέχη, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό (διοικητικό, κλπ), τους γονείς, τους μαθητές και εν γένει την εκπαιδευτική κοινότητα.

Γ. Εκπαιδευτικό Έργο.

α. Περιβάλλον. Εδώ κρίνονται το παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό κλίμα και η οργάνωση της λειτουργίας των σχολείων αναφορικά με το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και την μετα-σχολική αξιοποίησή του (πρακτική άσκηση, επαγγελματικά δικαιώματα, διέξοδος στην Γ΄/θμια, κλπ)

β. Σχεδιασμός, προγραμματισμός και οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην κατηγορία αυτή ο πολιτικός θα κριθεί για την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τις ανάγκες της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των σχολείων και να θέτει στόχους. Επίσης, θα κριθεί για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τα αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών, τις εκπαιδευτικές ενέργειες και τις δράσεις – προγράμματα που θα συμβάλλουν και θα συνδράμουν στο εκπαιδευτικό έργο.

γ. Διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιολογούνται τα παρακάτω: προετοιμασία των εκπαιδευτικών για διδασκαλία (μετεκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις, κλπ), άλλες απαραίτητες διδακτικές στοχευμένες ενέργειες, δημιουργία υποδομών, παροχή εκπαιδευτικών μέσων και κατάλληλου εξοπλισμού, κλπ.

Επειδή η συμβολή της Παιδείας στη διαμόρφωση της κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και επειδή η Πολιτική Ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου μέσα από τις επιλογές της διαδραματίζει κρίσιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σκηνικό, πρόθεση της αξιολόγησης δεν αποτελεί η χρέωση της διάλυσης της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης αποκλειστικά στην Πολιτική Ηγεσία, αλλά βέβαια δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια και πρέπει να κρίνεται αναγκαία η παραίτηση των πολιτικών που κατά την αξιολόγηση διαπιστώνεται αποτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στις 23-2-2013 στην εφημερίδα “ο Επενδυτής”   Επενδυτης-03 Για να δείτε το δημοσίευμα, πατήστε εδώ → [button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/01/2013-02-2324-Επενδυτής-σελ.-144-Σταματιάδης.pdf” icon=”download” window=”yes”]Η δημοσίευση[/button]