Αθήνα, 28-2-2013

 Αριθμ. Δ.Τ.: 037

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής Αποφοίτων των σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα «ΜΑΘΗΤΕΙΑ Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση Επαγγελματικής εμπειρίας». Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με απλούστατη διαδικασία μέσω της διαδικτυακής πύλης:

www.mathiteia4u.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής και επιλογής θέσεων μαθητείας από τους απόφοιτους, είναι η 08-03-2013. Οι  Απόφοιτοι που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για έως τέσσερις (4) από τις προσφερόμενες θέσεις Μαθητείας. Στη συνέχεια, εφόσον τους προσφερθεί μία Θέση Μαθητείας, μπορούν να την προδεσμεύσουν ηλεκτρονικά. Με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, κατοχυρώνουν τη θέση και προσέρχονται στην Επιχείρηση που την προσέφερε για να ξεκινήσουν τη Μαθητεία τους, για έξι (6) ώρες ημερησίως και για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες.

Κατά την εγγραφή των αποφοίτων στο Σύστημα τους ζητούνται τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.
 • Στοιχεία τίτλου σπουδών (Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας/Έτος Αποφοίτησης).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο).
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • Αριθμός  τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα καταβάλλεται η υποτροφία.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας δηλώνεται η κατηγορία αναπηρίας : 1. Νοητική καθυστέρηση, 2. Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger) .
 • Επιθυμητός κωδικός χρήστη και εμπιστευτικός κλειδάριθμος πρόσβασης (password).

Στον πρώτο (τρέχοντα) κύκλο του προγράμματος έχουν εγκριθεί 531 θέσεις μαθητείας από επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια.

Δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή έχουν οι Απόφοιτοι Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, δηλαδή των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικά Λύκεια – Επαγγελματικές Σχολές) και Απόφοιτοι αντιστοίχων Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Β’ βαθμίδας  και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα Μαθητείας για τους νέους Απόφοιτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2 σχολικών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης της δημόσιας πρόσκλησης προς τους αποφοίτους ή των τελευταίων 3 ετών, εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία. Μέσω του Προγράμματος θα παρέχεται στους νέους απόφοιτους η ευκαιρία να αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία από την επαγγελματική ζωή κάνοντας Μαθητεία σε Επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θα λαμβάνουν υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και θα τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη από το ΙΚΑ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά, σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο), με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2014, ο οποίος όμως δύναται να παραταθεί μέχρι την εξάντληση των εγκεκριμένων θέσεων Μαθητείας, ή με την εξασφάλιση επιπλέον κονδυλίων.

Όσες Επιχειρήσεις δεν πρόλαβαν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα φάση, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε επόμενη φάση του Προγράμματος. Το ίδιο ισχύει και για τους Αποφοίτους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην παρούσα φάση προσφέρονται:

 • 132 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • 101 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Υγείας – Πρόνοιας.
 •   54 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Αισθητικής – Κομμωτικής.
 •   46 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Μηχανολογίας
 •   41 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
 •   31 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Ηλεκτρονικής.
 •   31 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Πληροφορικής.
 •   30 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Οχημάτων.
 •   24 θέσεις για ειδικότητες της Ηλεκτρολογίας.
 •   17 θέσεις για ειδικότητες της Εφαρμοσμένων Τεχνών.
 •   08 θέσεις για ειδικότητες της Δομικών Έργων.
 •   08 θέσεις για ειδικότητες των T.E.E. B΄βαθμίδας.
 •   07 θέσεις για ειδικότητες των E.E.E.E.Κ.
 •   01 θέση για ειδικότητες της ομάδας Ναυτικός – Ναυτιλιακός.

Αναλυτικό πίνακα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας κατά Ειδικότητα και Νομό, επισυνάπτουμε στο παρόν. Στο μέλλον, παρόμοιος πίνακας θα είναι διαθέσιμος μέσα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο, μόλις ολοκληρωθεί η εργασία επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου.

Η Ομοσπονδία μας αισθάνεται δικαιωμένη από τις εξελίξεις και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το έργο, συμβάλλοντας με όλες μας τις δυνάμεις στην επιτυχία του.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές, τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων της Τ.Ε.Ε., καθώς και τις κατά τόπους Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., να αναλάβουν ενεργό δράση και πρωτοβουλία ενημέρωσης των αποφοίτων μαθητών τους, έναν προς έναν, να τους ενημερώσουν για το Πρόγραμμα και τις διατιθέμενες θέσεις μαθητείας της περιοχής τους, αλλά και άλλων περιοχών, στις οποίες έχουν ενδεχομένως ενδιαφέρον και δυνατότητα να μαθητεύσουν.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.