Δημοσιεύθηκε στις 24 Ιούλ 2013
Συνέντευξη στα γραφεία της ΕΔΟΘ-ΑΔΕΔΥ (Θεσσαλονίκη)

Ο Διευθυντής του 7ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ιωαννίδης, καταθέτει επώνυμα και δημόσια:

.
Ο Τομέας Υγείας και Πρόνοιας είναι το ΦΙΛΕΤΟ της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Προς το τέλος του σχολικού έτους, με πήραν τηλέφωνο από μια εταιρία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, και μου ζητούσαν στοιχεία αποφοίτων Βοηθών Νοσηλευτικής, γιατί οι Γερμανοί ζητούν επειγόντως 50.000 Νοσηλευτές, είτε απόφοιτους ΕΠΑ.Λ., είτε απόφοιτους Τεχνικών Λυκείων, με μισθούς …1.500-1.800 ευρώ μηνιαίως (χωρίς τις εφημερίες) !! Και τους ζητούσαν ΑΜΕΣΑ !

Από ΔΣ