Γιώργος Γρόλλιος, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμ. ΑΠΘ, για την αξιολόγηση


Δημοσιεύθηκε στις 18 Οκτ 2012
Η τοποθέτηση του Προέδρου Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ Γιώργου Γρόλλου στην εκδήλωση του συλλόγου εκπαιδευτικών Αβθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θέμα “Κριτική προσέγγιση στο σχολείο του 21ου αιώνα”

Από admin-02