Αθήνα 6/11/2013

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τον Υφυπουργό κο Παπαθεοδώρου & Σύμβουλο του Υφυποργού κο Α. Παλαμίδη.

Στις 6/11/2012 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τον Υφυπουργό κο Παπαθεοδώρου και τον Σύμβουλο του Υφυπουργού κο Α. Παλαμίδη. Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της Τ.Ε.Ε.

Στυγμιότυπα από την συνάντηση.παπαθεοδωρου

υπουργειο2

υπουργειο1

Από admin-02