ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
2 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
3 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Χ Χ Χ Χ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης   Αργολίδας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 1ο   ΕΠΑ.Λ.    Άργους

Ταχυδρομική Δ/νση: 2ο χλμ. Λεωφόρου Άργους-Ναυπλίου    Τ.Κ.:21200   Άργος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2751066186,   2751061625

Fax:  2751066186

e-mail: mail@1epal-argous.arg.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-argous.arg.sch.gr/

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.    Κρανιδίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Παντανάσσης 24     Τ.Κ:213 00    Κρανίδι - Αργολίδας

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2754021286

Fax:  2754021286

e-mail: mail@1epal-kranid.arg.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-kranid.arg.sch.gr/site/

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.    Ναυπλίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Άρια    Τ.Κ.:21100    Ναύπλιο - Αργολίδας

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2752021881

Fax:  2752029485

e-mail: 1epalnafpliou@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/1epal-nafpl/

 

Ε.Κ.     Άργους

Ταχυδρομική Δ/νση: 2ο χλμ. Λεωφόρου Άργους-Ναυπλίου    Τ.Κ.:21200   Άργος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2751023545

Fax:  2751068442

e-mail: mail@1sek-argol.arg.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-argol.arg.sch.gr/

 

Ειδικό  Επαγγελματικό  Γυμνάσιο   Αργολίδας

Ταχυδρομική Δ/νση: Λευκάκια      Τ.Κ.:21100     Ναύπλιο - Αργολίδας

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2752061638

Fax:  2752061638

e-mail: mail@gym-ee-argol.arg.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/gymeeargol/

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.    Αργολίδας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πυργέλλα   Τ.Κ.:21200   Άργος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2751068125

Fax:  2751068125

e-mail: mail@eeeek.arg.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeeek.arg.sch.gr/autosch/joomla15/

 

 

Πηγή:  http://dide.arg.sch.gr/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.