ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χ Χ Χ Χ
2 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χ Χ Χ Χ
3 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ
4 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ Χ Χ Χ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  Κέρκυρας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 12   Τ.Κ.:49100   Κέρκυρα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2661038218

Fax:  2661035211

e-mail: mail@1epal-kerkyr.ker.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-kerkyr.ker.sch.gr/

 

2ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Παγκρατέϊκα     Τ.Κ.:49100    Κέρκυρα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2661026633

Fax:  2661080623

e-mail: mail@2epal-kerkyr.ker.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal-kerkyras.eu/portal/

 

Εσπερινό ΕΠΑΛ Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 12   Τ.Κ.:49100   Κέρκυρα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2661027260

Fax:  2661027260

e-mail: mail@epal-esp-kerkyr.ker.sch.gr 

Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/site/epalesperino/

 

ΕΠΑΛ Κάτω Κορακιάνας

Ταχυδρομική Δ/νση: Τζάβρος   Τ.Κ.:49100   Κέρκυρα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2661091910

Fax:  2661091910

e-mail: mail@1epal-korak.ker.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.epalkerkyras.com/

 

ΕΚ Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 12   Τ.Κ.:49100   Κέρκυρα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2661049339

Fax:  2661039039

e-mail: info@sekkerkyra.com

Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/a/sekkerkyra.com/primarysite/

 

ΕΕΕΕΚ Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Εθν. Λευκίμης – Τσάρου   Τ.Κ.:49100    Κέρκυρα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2661081829

Fax:  2661081829

e-mail: mail@eeeek.ker.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeeek.ker.sch.gr/

 

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κέρκυρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Άνω Κορακιάνα   Σκριπερό   Τ.Κ.:49083   Κέρκυρας

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2663022028,  2663022601

Fax:  2663022601

e-mail: mail@gym-ee-kerkyr.ker.sch.gr

Ιστοσελίδα: -

 

 

Πηγή:http://dide.ker.sch.gr/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.