ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Χ Χ Χ
2 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Χ Χ Χ
3 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Χ Χ Χ Χ
4 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
5 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Χ Χ Χ
6 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Χ Χ Χ
7 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ Χ Χ Χ
8 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
9 1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ
10 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  Λάρισας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

1o ΕΠΑΛ Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα  Καρδίτσης – Λάρισας   Τ.Κ.:41335   Λάρισα

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410615961

Fax: 2410626462

e-mail: mail@1epal-laris.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-laris.lar.sch.gr/

 

2o ΕΠΑΛ Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Καρδίτσης    T.K.:41335   Λάρισα

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410618628

Fax:  2410618628

e-mail: mail@2epal-laris.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal-laris.lar.sch.gr/

 

3o Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ιουστινιανού  &  Κομνηνών T.K.:41335   Λάρισα

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410236182

Fax: 2410236182

e-mail: mail@3epal-esp-laris.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://3epal-esp-laris.lar.sch.gr/

 

4o ΕΠΑΛ Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Κάρλας και Σικελιανού   Τ.Κ.:41336    Λάρισα

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410571275

Fax: 2410572039

e-mail: mail@4epal-laris.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://4epal-laris.lar.sch.gr/autosch/joomla15/

 

6o Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Καρδίτσης    T.K.:41335   Λάρισα

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410622550

Fax:  2410622550

e-mail: mail@6epal-esp-laris.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://6epal-esp-laris.lar.sch.gr/

 

7o ΕΠΑΛ Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Δρόση και Παιωνίου   Τ.Κ.:41335   Λάρισα

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410670290

Fax: 2410670291

e-mail: mail@7epal-laris.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://7epal-laris.lar.sch.gr/autosch/joomla15/

 

1o ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Ταχυδρομική Δ/νση: Περιφερειακή οδός Φαρσάλων-Αθηνών   Τ.Κ.:40300  Φάρσαλα – Λάρισας

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2491022816,   2491023755

Fax: 2491026620

e-mail: mail@1epal-farsal.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-farsal.lar.sch.gr/

 

1o ΕΠΑΛ Ελασσόνας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πάροδος Μαυροδήμου    Τ.Κ.:40200   Ελασσόνα - Λάρισας

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2493023336

Fax: 2493023336

e-mail: mail@1epal-elass.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-elass.lar.sch.gr/

 

1o ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Ταχυδρομική Δ/νση: Χαιρωνείας 2    Τ.Κ.:40100   Τύρναβος  - Λάρισας

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2492022195

Fax: 2492022419

e-mail: mail@1epal-tyrnav.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-tyrnav.lar.sch.gr/

 

1o ΕΠΑΛ Αγιάς

Ταχυδρομική Δ/νση: Αγιά    Τ.Κ.:40003    Λάρισας

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2494023007

Fax: 2494023007

e-mail: mail@1epal-agias.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-agias.lar.sch.gr/

 

1o ΕΚ Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Καρδίτσης    T.K.:41335   Λάρισα

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410614849

Fax: 2410614849

e-mail: mail@1sek-laris.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-laris.lar.sch.gr/

 

2o ΕΚ Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Καρδίτσης  3ο χλμ  T.K.:41335   Λάρισα

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410670027

Fax: 2410670027

e-mail: mail@2sek-laris.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2sek-laris.lar.sch.gr/

 

3o ΕΚ Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Δρόση και Ζακύνθου     Τ.Κ.:41335   Λάρισα

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410670292

Fax: 2410619644

e-mail: mail@3sek-laris.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://3sek-laris.lar.sch.gr/wordpress/

 

1o ΕΚ Ελασσόνας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πάροδος  Μαυροδήμου   Τ.Κ.:40200    Ελασσόνα - Λάρισας

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2493022271

Fax: 2493022271

e-mail: 1sekelass@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-elass.lar.sch.gr/

 

 

ΕΕΕΕΚ Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Άγιοι  Ανάργυροι  Τ.Κ.:41500  Λάρισας

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410555383

Fax: 2410555383

e-mail: mail@eeeek.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeeek.lar.sch.gr/

 

1o ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Λάρισας

Ταχυδρομική Δ/νση: Εθνάρχου  Μακαρίου  4   Τ.Κ.:41500   Λάρισα

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2410593867

Fax: 2410593868

e-mail: mail@1tee-eid-laris.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/1teeeidlar/

 

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ελασσόνας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πάροδος  Μαυροδήμου   Τ.Κ.:40200    Ελασσόνα - Λάρισας

 Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2493029511

Fax: 2493029511

e-mail: mail@gym-ee-elass.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: gym-ee-elass.lar.sch.gr

 

Πηγή: http://dide.lar.sch.gr/site/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.