ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
2 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ Χ Χ Χ Χ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  Άρτας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

1ο ΕΠΑΛ Άρτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πάροδος  Πατριάρχη  Αθηναγόρα   Τ.Κ.:47100    Άρτα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2681075306

Fax:  2681022901

e-mail: mail@1epal-artas.art.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-artas.art.sch.gr/autosch/joomla15/

 

Εσπερινό ΕΠΑΛ Άρτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πατριάρχη  Αθηναγόρα 1     Τ.Κ.:47100    Άρτα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2681021312

Fax: -

e-mail: mail@epal-esp-artas.art.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://epal-esp-artas.art.sch.gr/globalsch-autosch/default/

 

1ο ΕΚ Άρτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πατριάρχη  Αθηναγόρα 1     Τ.Κ.:47100    Άρτα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2681075459

Fax: -

e-mail: 1sekarta@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-artas.art.sch.gr

 

ΕΕΕΕΚ Άρτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Γλυκόρριζο Άρτας

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2681027146

Fax: 2681027146

e-mail: mail@eeeek.art.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeeek.art.sch.gr/autosch/joomla15/

 

Πηγή: http://dide.art.sch.gr/joomla/index.php?

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.