Σε μια κρίσιμη ιστορικά συγκυρία που η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) δέχεται επανωτά χτυπήματα και συστηματικό πόλεμο, πραγματοποιήθηκε η 15η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) – 15ο Συνέδριο Αντιπροσώπων των τοπικών Ενώσεων.

Οι εργασίες του Συνεδρίου και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για τη συνδικαλιστική περίοδο 2014-2016  πραγματοποιήθηκαν

την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

στην Κόρινθο

στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορινθίων (Κολιάτσου και Ερμού, 201 00 Κόρινθος)

15ο Συνέδριο Αντιπροσώπων της ΟΛΤΕΕ

15ο Συνέδριο Αντιπροσώπων της ΟΛΤΕΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ 15ου Συνεδρίου Αντιπροσώπων της ΟΛΤΕΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ 15ου Συνεδρίου Αντιπροσώπων της ΟΛΤΕΕ

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών του 15ου Συνεδρίου της ΟΛΤΕΕ

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών του 15ου Συνεδρίου της ΟΛΤΕΕ