Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιαν 2014
Για την τροπολογία του υπουργείου παιδείας, στο νομοσχέδιο της αγροτικής ανάπτυξης. Στο 6:40 γίνεται αναφορά στους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα και στην τοποθέτηση αυτών στα ΚΔΒΜ.