ΟΛΤΕΕ-318_ ΕΛΣΤΑΤ-Πίνακας 23 (επεξεργασμένος ΟΛΤΕΕ)