ΟΛΤΕΕ-318_ ΕΛΣΤΑΤ-Πίνακας 3 (επεξεργασμένος ΟΛΤΕΕ)