ΟΛΤΕΕ-318_ ΕΛΣΤΑΤ-Πίνακας 2 (επεξεργασμένος ΟΛΤΕΕ)