Μήνας: Νοέμβριος 2012

Άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος «Μαθητεία» για Αποφοίτους της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και νέα Πρόσκληση

Αθήνα, 1-11-2012  Αριθμ. Δ.Τ.: 016   Άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος «Μαθητεία» για Αποφοίτους της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και νέα Πρόσκληση…