Αρχείο PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 26-09-2022

 Αρ. Δ.Τ.: 13

Μέντορες και ενδοσχολικοί συντονιστές

    Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις περί μεντόρων και ενδοσχολικών συντονιστών βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας προσέγγισης που φέρνει η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να ξεπροβάλλει οσονούπω σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις των στελεχών του.

    Απορίας άξιον είναι βέβαια, το πως το Υπουργείο δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει ακόμα τις κρίσεις των νέων στελεχών στην εκπαίδευση εδώ και πάνω από ένα χρόνο από την ψήφιση του ν.4823/21, ενώ ταυτόχρονα θέλει να αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς όταν το ίδιο δεν είναι συνεπές με τις εξαγγελίες του. Παρόλα αυτά απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν ευθύνες που περιγράφονται στο ν.4823/21 χωρίς το Υπουργείο να έχει τηρήσει τα δικά του χρονοδιαγράμματα.

   Η θεσμοθέτηση των μεντόρων δεν είναι μια πρωτοεμφανιζόμενη ρύθμιση, υπήρξε άλλωστε μέρος του Νόμου Διαμαντοπούλου  3848/2010 άρθρο 4. Προσπαθώντας να ξεπεράσουμε τη στείρα αντιπαράθεση μεταξύ Υπουργείου και  συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχει οδηγήσει το Υπουργείο σε μια αγωνία να επιβάλλει την εξουσία του επί των εργαζομένων, μέσω των δικαστικών αγωγών και αποφάσεων.

   Η ακολουθούμενη γενικότερη κυβερνητική πολιτική διέπεται από το  νεο-φιλελεύθερο τρόπο σκέψης, στην πράξη όμως το Υπουργείο επιθυμεί να κάνει πολιτική με όρους  αχρέωτης επιπλέον εργασίας από τους εκπαιδευτικούς (Αυτά συνέβαιναν μόνο σε καθεστώτα με τα οποία ιδεολογικά θέλει να απέχει η τρέχουσα κυβερνητική πολιτική αντίληψη). Θέλει να λαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες χωρίς να τις πληρώνει. Κάτι που αντίκειται ακόμα και στην νεοφιλελεύθερη λογική. Αν κοιτάξει κανείς τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών  είναι πάνω από 70! Πολλές απ΄ αυτές τις εξωδιδακτικές εργασίες δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική – διδακτική πλευρά του εκπαιδευτικού και είναι καθαρά γραφειοκρατικές. Στην ουσία απομυζά από τον ενεργό  χρόνο του εκπαιδευτικού ενώ θα μπορούσε να  του αφήσει περιθώριο να ασχοληθεί με την προετοιμασία των μαθημάτων του.

 Σαφώς και είναι χρήσιμη η ύπαρξη οργανωμένης καθοδήγησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς μετά το διορισμό τους οι εκπαιδευτικοί δεν επικουρούνται στο έργο τους από άλλου είδους υποστήριξη (αν εξαιρέσουμε την εισαγωγική επιμόρφωση στα ΠΕΚ και επιμορφώσεις στις ΤΠΕ). Ούτε καν εκπαιδευτική επάρκεια δεν προσφέρει το Υπουργείο καθώς η εκπαιδευτική επάρκεια πληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς στην ΑΣΠΑΙΤΕ (600€/έτος).

 Είναι αλήθεια πως τόσο ο μέντορας (καθοδήγηση και υποστήριξη νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών) όσο και ο ενδοσχολικός συντονιστής έχουν ως εξωδιδακτικό καθήκον μεγαλύτερη συνάφεια με τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προετοιμασίας των εκπαιδευτικών ήτοι : (α) την υποστήριξη και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών ανά ομάδες ειδικοτήτων ή ανά ομάδες τάξεων διδασκαλίας, β) τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, γ) την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την ανταλλαγή καλών επαγγελματικών πρακτικών, δ) την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων διδασκαλίας και την αξιολόγησή τους και ε) τον προγραμματισμό των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών .

   Είναι σαφές πως αυτά δε γίνονται σε μηδενικό χρόνο καθώς οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί περιγράφουν διαδικασίες παρακολούθησης με προγραμματισμό, επιμορφώσεις, δειγματικές διδασκαλίες, μηνιαίες συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, εκθέσεις, παραδοτέα καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4509/25.08.2022 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Αριθμ. Φ12/102913/ΓΔ4 Ενδοσχολικός Συντονιστής και Αριθμ. 102919/ΓΔ4 Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Και όλα αυτά με την κατακλείδα των Υπουργικών αποφάσεων να είναι: «Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας  ή Ενδοσχολικός συντονιστής ασκεί τα καθήκοντά του εκτός του διδακτικού ωραρίου του, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου του και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες»

  Για να γίνουν τα παραπάνω εντός του εργασιακού ωραρίου θα πρέπει να  απαλλαγεί η εκπαιδευτική κοινότητα από όλη τη γραφειοκρατία η οποία αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο και η οποία αντί να απελευθερώνει χρόνο για τον εκπαιδευτικό αντίθετα δεσμεύει από τον ενεργό  χρόνο του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα στα ΕΠΑΛ με την πληθώρα των ειδικοτήτων και τομέων, θα πρέπει να οριστούν αρκετοί εκπαιδευτικοί ανά τομέα, ώστε να είναι αποτελεσματικός ο θεσμός. Αλλιώς όλα θα μείνουν στα χαρτιά και θα είναι άλλη μια αποτυχημένη θεσμοθέτηση (όπως και η περιβόητη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έως τώρα).

Ζητούμε

  • Απαλλαγή όλων των εκπαιδευτικών από τα υπερπληθή εξωδιδακτικά καθήκοντα (θεσμοθέτηση θέσεων γραμματειών ανάλογη του πλήθους των μαθητών, απαλλαγή από μη εκπαιδευτικά εξωδιδακτικά καθήκοντα)
  • Ενεργά κίνητρα, όπως μείωση ωραρίου στους Υπεύθυνους ενδοσχολικούς συντονιστές ή μέντορες, θέσπιση επιδόματος για τις θέσεις αυτές.

  Τέλος, η συνεχής ποινικοποίηση των πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών για απεργιακές κινητοποιήσεις όχι μόνο καταδεικνύει το ύφος της πολιτικής διαχείρισης, αλλά δείχνει και την αποτυχία του Υπουργείου να πείσει την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω διαλόγου και σωστής προετοιμασίας των νέων θεσμών που θέλει το ίδιο να εισάγει. Μόνο με τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μπορεί να υπάρξει κοινωνική συναίνεση για τη θεσμοθέτηση καινοτομιών τέτοιου τύπου.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ