Αρχείο PDF

Αθήνα, 19-09-2022

 Αρ. Πρωτ.: 36

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

κ. Αλέξανδρο Κόπτση

Γ. Γ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

κ. Γεώργιο Βούτσινο

Γ. Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

 

ΘΕΜΑ : «Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑ.Λ-Π.ΕΠΑ.Λ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις σχολές των ενόπλων δυνάμεων & των σωμάτων ασφαλείας»
Σχετ.:

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

αξιότιμε κ. Γενικέ

     Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να θίξουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό της εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ-Π.ΕΠΑΛ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις στρατιωτικές σχολές.

     Όπως είναι γνωστό το 2017 το ΥΠΑΙΘ, έδωσε το δικαίωμα στους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να διεκδικούν θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το πενιχρό ποσοστό του 1%. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το ποσοστό αυτό έγινε 5% για τα πανεπιστήμια, 10% για τις σχολές των πρώην ΑΤΕΙ, 20% για την ΑΣΠΑΙΤΕ (μόνο για τέσσερις τομείς), ΑΣΤΕ και την ακαδημία εμπορικού ναυτικού ενώ εισάγονται με ειδικό ποσοστό στις ανώτερες σχολές των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Οι απόφοιτοι των εσπερινών ΕΠΑ.Λ με αυτή τη ρύθμιση εισάγονται σε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού των θέσεων. Μετά από αυτή την ρύθμιση είχαμε μια σταδιακά ποσοτική  αλλά κυρίως ποιοτική αναβάθμιση στο μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ κάτι που χρειαζόταν πολύ η δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Επειδή

 • Τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ και ιδίως αυτών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
 • Έχουμε συνωστισμό υποψηφίων από τα ΕΠΑ.Λ και μάλιστα με πολύ καλούς βαθμούς που μένουν έξω από τις σχολές προτίμησής τους λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων σε αυτές. Οι υποψήφιοι αυτοί προέρχονται κατά κανόνα από τα αδύνατα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας μας.
 • Το μικρό ποσοστό θέσεων στα Πανεπιστήμια που αντιστοιχεί στους υποψηφίους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μοιράζεται μεταξύ των μαθητών πρωινών ΕΠΑ.Λ, εσπερινών ΕΠΑ.Λ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ, ουσιαστικά οι θέσεις που προσφέρονται στους υποψηφίους είναι ελάχιστες.
 • Οι δύο τύποι λυκείων ΕΠΑ.Λ-ΓΕ.Λ έχουν μεν διαφορετικό προσανατολισμό είναι όμως απολύτως ισότιμοι (ως προς τον απολυτήριο τίτλο τους) και οι απόφοιτοί τους πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Οι υποψήφιοι της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μόνο ένα μικρό αριθμό Πανεπιστημιακών σχολών, αυτό που αντιστοιχεί στις ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται και αποκλείονται από τις θεωρητικές σχολές των Πανεπιστημίων, καθώς και από όλες! τις σχολές αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
 • Τα Εξεταστικά Κέντρα που εξετάζονται οι μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι ελάχιστα και είναι αποτρεπτικό για τους υποψηφίους να διανύσουν σε πολλές περιπτώσεις 50 και πλέον χιλιόμετρα για να εξεταστούν.
 • Τα ισχύοντα ποσοστά εισαγωγής υποψηφίων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι άδικα και δεν αντιστοιχούν αναλογικά στο ποσοστό των υποψηφίων που έχουν.

Κυρία Υπουργέ,

Ζητούμε

 1. Την αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των υποψηφίων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια τουλάχιστον στο 15% και 20% στις υπόλοιπες σχολές, την καθιέρωση ενός δίκαιου και αναλογικού συστήματος εισαγωγής (σύμφωνα με το ποσοστό υποψηφίων ανάμεσα στους δύο τύπους λυκείων).
 2. Να επιτραπεί η εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. σε όλες τις σχολές αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
 3. Οι θέσεις στα Πανεπιστήμια που προορίζονται για αποφοίτους των ΓΕ.Λ και δεν καλύπτονται, να προσφέρονται στους υποψηφίους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που πληρούν τα κριτήρια, καθ’ υπέρβαση των ποσοστών εισαγωγής τους.
 4. Οι υποψήφιοι των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά δικό τους ποσοστό εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.
 5. Να υπάρχουν περισσότερα Εξεταστικά Κέντρα αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ώστε να μην είναι αποτρεπτική η συμμετοχή όλων των υποψηφίων καθώς και Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα σε κάθε νομό.

 

      Ελπίζουμε τα δείτε το θέμα αυτό με τη δέουσα προσοχή και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αρθεί η στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί στο θέμα αυτό.

        Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις γίνουν ζητάμε να ισχύσουν άμεσα από το τρέχον σχολικό έτος

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

 

Από ΔΣ