Αρχείο PDF

Αθήνα, 18-07-2022

 Αρ. Πρωτ.: 15

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

κ. Αλέξανδρο Κόπτση

Γ. Γ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

κ. Γεώργιο Βούτσινο

Γ. Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

 

ΘΕΜΑ : Εγγραφές, έγκριση ολιγομελών και οριστικοποίηση των τμημάτων  ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ
Σχετ.:

 

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

αξιότιμε κ. Γενικέ,

με πρόσφατη εγκύκλιό σας που ενημερώνετε για την  «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-23,προβλεπόταν αυτή η διαδικασία να διαρκέσει από 24 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουλίου του τρέχοντος έτους για τα ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-Π.ΕΠΑΛ. Στην ίδια εγκύκλιο προβλέπεται για την ολοκλήρωση της εγγραφής ενός μαθητή θα πρέπει να υποβάλλουν-προσκομίσουν στη σχολική μονάδα που εγγράφονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση για τους μεν μαθητές των ΓΕΛ μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για δε τους μαθητές των ΕΠΑΛ-Π.ΕΠΑΛ. από 11 έως 22 Ιουλίου ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία κατά την διάρκεια της θερινής εφημερίας των σχολείων.

Επειδή

 • Η εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ – Π.ΕΠΑ.Λ  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβάνει πλήθος περιπτώσεων (μαθητές με διαφορετικούς τίτλους σπουδών) για ποια τάξη, τομέα ή ειδικότητα μπορεί να εγγραφεί κάποιος μαθητής, καθιστά απαραίτητη τη φυσική παρουσία στο σχολείο του γονέα-κηδεμόνα. Επίσης η εγγραφή ανηλίκων μαθητών από τρίτες χώρες ή ειδικές κατηγορίες μαθητών όπως αυτών που φιλοξενούνται σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας ή δομές φιλοξενίας απαιτούν επιπρόσθετες και χρονοβόρες ενέργειες.
 • Υπάρχουν τμήματα Α τάξης, τομέων Β τάξης και ειδικοτήτων Γ τάξης, που μετά την οριστικοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes από τους διευθυντές των σχολείων, δεν έχουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για την δημιουργία του τμήματος.
 • Η εμπειρία μας δείχνει ότι πολλά τμήματα από ολιγομελή μετατρέπονται σε πλήρη έως την έναρξη των μαθημάτων μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Σεπτεμβρίου.
 • Θα υπάρχουν υποψήφιοι που δεν θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια και που επιθυμούν να φοιτήσουν στα ΕΠΑ.Λ για απόκτηση μόνο πτυχίου  ειδικότητας.
 • Υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών που για «σοβαρούς λόγους» δεν έκαναν έως σήμερα ηλεκτρονική αίτηση – δήλωση, καθώς δεν υπάρχει μια σταθερότητα στην περίοδο που πραγματοποιούνται οι εγγραφές.
 • Υπάρχουν επαρχιακές, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές με εγγενώς τοπικές ιδιαιτερότητες.
 • Προέχει η ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και ο σεβασμός της επιθυμίας των μαθητών μας για μόρφωση.
 • Η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία εγγραφών (μόνο στα ΕΠΑ.Λ – Π.ΕΠΑ.Λ) είναι βέβαιο ότι «γεννά» ολιγομελή τμήματα.
 • Οι μαθητές που θα τύχει να βρεθούν σε ολιγομελές κατά την Α΄ φάση των εγγραφών, αυτοί που ατύχησαν και δεν κληρώθηκαν στο ΕΠΑ.Λ της επιλογής τους στο Δήμο τους λόγω περιορισμένων θέσεων, αλλά και οι μαθητές που δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο μοναδικό Π.ΕΠΑ.Λ θα αγωνιούν για δύο ή και περισσότερους μήνες περιμένοντας την 1η ή και τη 2η Υ.Α για την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία τμημάτων ΕΠΑ.Λ ώστε να εγγραφούν στο εγκεκριμένο ολιγομελές, ή να αλλάξουν προσανατολισμό και να εγγραφούν σε άλλο τομέα ή ειδικότητα εφόσον εκεί υπάρχει κενή θέση και δε θα θελήσουν να μεταναστεύσουν σε άλλο Δήμο για να ακολουθήσουν τις σπουδές τους, ή ακόμα χειρότερα να αλλάξουν τύπο σχολείου και να επιλέξουν ένα από τα πολλά ΓΕΛ της περιοχής τους.
 • Δεν πρέπει να μεροληπτείτε υπέρ του ενός τύπου Λυκείου και δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι εγγραφές στα ΓΕΛ μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και στα ΕΠΑ.Λ – Π.ΕΠΑ.Λ  μέχρι 22 Ιουλίου.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι από 1 Ιουλίου οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ-Π.ΕΠΑΛ βρίσκονται σε άδεια και ο τεράστιος αυτός όγκος δουλειάς (συλλογή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών, οριστικοποίηση τμημάτων κλπ ) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει από τον εφημερεύοντα στο σχολείο ο οποίος είναι επιφορτισμένος να διεκπεραιώσει έκτακτες εργασίες του σχολείου.   

          Κυρία Υπουργέ,

Ζητούμε

 1. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ το σχολικό έτος 2022-2023, να οριστικοποιηθούν, με την ολοκλήρωση της Β’ φάσης εγγραφών, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του μαθητικού δυναμικού κάθε τάξης, τομέα και ειδικότητας. Θα ήταν άδικο και για τα σχολεία και για τους μαθητές και τις οικογένειες τους, να «κοπούν» τμήματα που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου.
 2. Να σταματήσουν οι απαράδεκτες από κάθε άποψη «κληρώσεις μαθητών» για να φοιτήσουν σε ένα σχολείο ή μία ειδικότητα στα ΕΠΑ.Λ. Όλοι οι μαθητές να έχουν το δικαίωμα επιλογής να σπουδάσουν σε ΕΠΑ.Λ.
 3. Να εξορθολογήσετε τη με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017 Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-08-2017), με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό μαθητών σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, κ.ά.).
 4. Έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων στα Εσπερινά ΕΠΑΛ. Με δεδομένο ότι εσπερινά ΕΠΑΛ λειτουργούν σε πρωτεύουσες νομών (και όχι σε όλες) ή σε μεγάλες πόλεις και εξυπηρετούν μαθητές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (εργαζόμενους, ενήλικες με οικογενειακές & επαγγελματικές υποχρεώσεις κλπ), η μη έγκριση ενός τμήματος τους οδηγεί στην εγκατάλειψη των σπουδών τους ή τη φοίτησή τους σε μη επιθυμητό τμήμα.
 5. Να μας ενημερώσετε πόσοι μαθητές αποκλείστηκαν από τα σχολεία πρώτης προτίμησής τους λόγω κλήρωσης.
 6. Να δείξετε ορθολογισμό αλλά και ευαισθησία και να εγκρίνετε τη λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑΛ. που πιθανόν θα υπάρξουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

 

Από ΔΣ