Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 19-02-2020

 Αρ. Δ.Τ.: 33

Προβλήματα Τ.Ε.Ε. και Προτάσεις

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. σε συναντήσεις που είχε με στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατέθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα σχολεία αλλά και προτάσεις για τις λύσεις τους. Περιληπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 • Ελλιπής χρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες, από τους Δήμους.
 • Σχεδόν μηδενική χρηματοδότηση για αναλώσιμα και εξοπλισμό των Εργαστηρίων.
 • Για την εύρυθμη λειτουργία χρειάζεται:
 • Έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών, πριν την έναρξη των μαθημάτων (11-9).
 • Έγκαιρη διανομή των βιβλίων.
 • Έγκαιρη έκδοση της Υ.Α. για τον “Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο” για το σχολικό έτος, με διεύρυνση των τομέων και των ειδικοτήτων σε όλα τα ΕΠΑ.Λ..
 • Έγκαιρο και χωρίς αιφνιδιασμούς χρονοπρογραμματισμό των εγγραφών με παράλληλη απλοποίηση της διαδικασίας προεγγραφών και εγγραφών στα ΕΠΑ.Λ.. Το διάστημα των εγγραφών να είναι 15 ημέρες τουλάχιστον (10-29 Ιουνίου) και μέσα σ αυτό να ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες (αρχική δήλωση, επιβεβαίωση εγγράφων κτλ).
 • Έγκαιρη έγκριση ολιγομελών τμημάτων.
 • Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, η Παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, η Δημιουργία «Σχεδίων Δράσεων» από τα Επαγγελματικά Λύκεια, ο Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, η εγκύκλιος για τις Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) κ.α., να γίνει προγραμματισμός ώστε να ξεκινούν με την έναρξη των μαθημάτων (11-9).
 • Να δοθεί η δυνατότητα πρακτικής άσκησης –μαθητείας σε μαθητευόμενους και  σε οικογενειακές επιχειρήσεις.
 • Να προσμετράται ο αριθμός των μαθητών των τμημάτων Μαθητείας και των τμημάτων  των Δ.Ι.Ε.Κ. στη δύναμη των Σχολικών Μονάδων  και των  Εργαστηριακών  Κέντρων  όσον αφορά την  χρηματοδότηση από τις Σχολικές Επιτροπές αλλά  και την στελέχωση αυτών.
 • Να αποκατασταθεί η αδικία προς τους Εκπαιδευτικούς, που ήταν σε διαθεσιμότητα, στο οικονομικό σκέλος (επιστροφή του 25% του μισθού) αλλά και στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα τους.
 • Να θεσμοθετηθεί θέση Υποδιευθυντή με αρμοδιότητες  Σχολικού Εργαστήριου, στα ΕΠΑ.Λ. που δεν εξυπηρετούνται από Ε.Κ..
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά και θέματα ειδικότητας.
 • Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων.
 • Με την ίδρυση και λειτουργία των πρότυπων και πειραματικών ΕΠΑ.Λ., να δίνεται η δυνατότητα μόνον σε αυτούς για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολές αντίστοιχες του τομέα των αποφοίτων.
 • Αναπροσαρμογή, Επικαιροποίηση της Υ.Α. για τα Εργαστηριακά Κέντρα και τα Σ.Ε..
 • Έγκαιρη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα ορίζεται η Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.
 • Οι απόφοιτοι της Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν πρόσβαση :
  • Στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.), σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων.  
  • Στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), σε ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού εισακτέων.
 • Οι νέες υπό ίδρυση σχολές ‘επιπέδου 3’ να ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας.
 • Αναμόρφωση και απλούστευση του θεσμικού πλαισίου της λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας, με παράλληλη προσθήκη υποστηρικτικών δομών.
 • Να εξορθολογιστεί η με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017, Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-08-2017), με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό μαθητών σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές εισηγήσεις για τοπικούς λόγους, κ.α.).
 • Με την Υ.Α. με αριθμ. 96004/Δ4/17-06-2015 ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 1 ότι: «9. Κάθε Ε.Κ. ως αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα χρηματοδοτείται αυτοτελώς και συγκροτεί αυτόνομο συμβούλιο σχολικής κοινότητας. Λαμβάνει ειδική χρηματοδότηση η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται».  Αν και το Υπουργείο σωστά προχώρησε στην αυτόνομη χρηματοδότηση των Ε.Κ. λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες των εργαστηρίων αφού διπλασιάζεται πλασματικά ο αριθμός των μαθητών για την κατανομή των πιστώσεων από τους Δήμους, δεν προβλέπει αντίστοιχα τις ανάγκες των Σχολικών Εργαστηρίων που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες και όχι σε Ε.Κ. Προτείνουμε να ληφθεί αντίστοιχη μέριμνα και για τα εργαστήρια που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες ώστε να είναι δυνατή η προμήθεια αναλωσίμων η συντήρηση του εξοπλισμού αλλά και ο εκσυγχρονισμός του όταν αυτός κρίνεται παλαιωμένος δεν ανταποκρίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα.
 • Χρειάζεται έκδοση εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των μαθητών κατά την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων (και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων, των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής, και των σχεδιαστικών μαθημάτων) των ΕΠΑ.Λ., να αυξάνεται πλασματικά σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρακολουθούντων όπως αντίστοιχα προβλέπεται να μειώνεται ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών σε τμήματα θεωρητικών μαθημάτων.

Τέλος τονίσαμε, πως ότι αφορά τα ΕΠΑ.Λ. ή τα Ε.Κ., γίνεται τελευταίο (τοποθετήσεις, αναλυτικά, βιβλία, κ.α), και φυσικά το Υ.ΠΑΙ.Θ. οφείλει να το αλλάξει …”ΧΘΕΣ”.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 

Από ΔΣ