Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Συζήτηση στη Βουλή για το πολυνομεσχέδιο«Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
Ημερομηνία – Ώρα
25/07/2017
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Κουτουλάκος Χρήστος – Πρωτολογία

 

Κουτουλάκος Χρήστος – Δευτερολογία

 

Κάντε κλικ για να παρακολουθήσετε Ολόκληρη τη Συνεδρίαση

 

Από ΔΣ