[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2017/04/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-025_Ομαδοποιήσεις-κλάδων-και-Ωρολόγια-Προγράμματα.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14-03-2017

 Αριθμ. Δ.Τ.: 25

 

 

 

Διαβούλευση για ομαδοποίηση κλάδων εκπαιδευτικών και Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών Γ΄ ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/16 (ΦΕΚ 83Α΄/11-5-2016)

 

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαβούλευση για τα ωρολόγια Πρόγραμμα των Ειδικοτήτων της Γ’ τάξη Ημερησίου και Γ’ & Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄/11-5-2016), που προτείνεται να εφαρμοστεί κατά το μεταβατικό στάδιο από το προσεχές σχολικό έτος 2017-18 και για την πρόταση ομαδοποίησης των κλάδων των εκπαιδευτικών, έχει να δηλώσει τα παρακάτω.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου της διαβούλευσης και της εκφρασμένης μεταβατικότητας του ισχύοντος νόμου άρα και των αναθέσεων των μαθημάτων και των ωρολογίων προγραμμάτων σπουδών, η Ομοσπονδία μας αδυνατεί να καταθέσει με αυτόν τον τρόπο και σε αυτόν τον χρόνο πλήρεις και τεκμηριωμένες προτάσεις επί αυτών των θεμάτων. Σε συνάντησή μας και αφού γνωρίσουμε και κατανοήσουμε το σκεπτικό σας για το νέο σχολείο που προγραμματίζετε – οραματίζεσθε για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, θα σας καταθέσουμε τις αναλυτικές προτάσεις μας. Συνοπτικά όμως τα σχόλια μας για τα θέματα που μας ρωτάτε είναι τα παρακάτω.

Για τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών.

Η Ομοσπονδία μας είναι αντίθετη με την γενικότερη θέσπιση εργαστηριακών μαθημάτων μιας ώρας είτε αυτά είναι μέρος μικτών μαθημάτων είτε αμιγώς εργαστηριακά είτε θεωρητικά. Σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα ο μέσος χρόνος διδασκαλίας τους για λόγους πρακτικούς, παιδαγωγικούς και μαθησιακούς οφείλει να έχει την στόχευση των τριών ωρών με ελάχιστες εξαιρέσεις τις δύο. Στο χρόνο της μιας διδακτικής ώρας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εργαστηριακά καμία διδακτική ενότητα. Εάν προσθέσουμε και ότι με το ισχύον πλαίσιο αναθέσεων των εργαστηριακών μαθημάτων που το εργαστηριακό και το θεωρητικό μέρος δεν μπορεί να το διδάξει ο ίδιος εκπαιδευτικός, η θεωρητική και η εργαστηριακή ανάπτυξη ενός αντικειμένου είναι αδύνατη. Συνεπώς προτείνουμε την αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων σπουδών ώστε να επαλειφθούν τα μαθήματα της μίας ώρας γενικότερα οπότε και στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και προτείνουμε στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα να μην υφίσταται καθόλου εργαστηριακό μέρος.
Στην αναμόρφωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να συνυπολογισθούν όλες οι παρατηρήσεις διότι το προσχέδιο έχει και παρεκκλίσεις που εύκολα μπορούν να διορθωθούν. Ως παράδειγμα να αναφέρουμε ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας “Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών” του τομέα Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  (σελ. 15 του αντίστοιχου συνημμένου εγγράφου σας), το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα, Δίκτυα Υπολογιστών έχει και εργαστηριακό μέρος μίας ώρας, παρόλο που υπάρχει εργαστηριακό μάθημα  με παρόμοιο αντικείμενο, το Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση, όπου θα μπορούσε να ενσωματωθεί αυτή την ώρα και το εργαστηριακό μάθημα Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση  να γίνει 3 ώρες.

Για τον Πίνακα Ομαδοποιημένων Κλάδων και Ειδικοτήτων Εκπαιδευτικών.

Εάν και μερικώς κατανοούμε τις επιδιώξεις της Διοίκησης όπως περιγράφονται στο εισαγωγικό σημείωμα, η πρόταση όπως μας έχει δοθεί και χωρίς να συνοδεύεται από τα προγράμματα σπουδών και από τις αντίστοιχες αναθέσεις μαθημάτων δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Εάν ακολουθηθεί η προτεινόμενη ομαδοποίηση θα προκύψει έλλειμμα στη παροχή εξειδικευμένης διδασκαλίας εκεί που χρειάζεται, με υποβάθμιση μαθησιακού περιεχομένου και απώλεια ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης.
Παρατηρούμε ότι κλάδοι και ειδικότητες που υπάρχουν σήμερα απουσιάζουν, κλάδοι που ίσως θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν να μένουν εκτός κάδρου και άλλους κλάδους, όπως ο νέος κλάδος ΠΕ14.04, νέος κλάδος ΤΕ01.02 και άλλοι, να ομαδοποιούν ειδικότητες με διαφορετικά γνωστικά πεδία και από ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων, που η ομαδοποίηση τους θα επιφέρει προβλήματα και δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα των σχολείων με αρνητικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά αποτελέσματα.
Η Ομοσπονδία μας προτείνει ουσιαστικό και εκτεταμένο διάλογο για όλα τα θέματα της Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης όπου θα προκύψουν στέρεες αποφάσεις που θα αντέξουν σε βάθος χρόνου, και όχι όπως διαφαίνεται πρόχειρες, βεβιασμένες και αποσπασματικές διαχειρίσεις θεμάτων με βραχυπρόθεσμες λύσεις που επιφέρουν μόνο αναστάτωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ