16ο Συνέδριο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/07/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-003_-16ο-Συνέδριο-ΟΛΤΕΕ_-Αποτελέσματα-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16ο Τακτικό Συνέδριο Αντιπροσώπων

Θεσσαλονίκη 2 Ιουλίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

  

Α)  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. (συνδ. περ. 2016-2018)

Πίνακας εκλεγέντων κατά σειρά προτίμησης (ψήφων)

(Ενδεκαμελές όργανο)

 1. Σεκεριάδης Νικόλαος                          Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας
 2. Θεολόγου Μιλτιάδης                           Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
 3. Δούρος Παλαιολόγος                          Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Κορινθίας
 4. Κουτουλάκος Χρήστος                        Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Σιβιτανιδείου
 5. Μπατζανακάκη Μαρίνα                       Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου
 6. Μαστρογιωργάκης Χαράλαμπος   Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου
 7. Παπαδόπουλος Χιονάς                       Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
 8. Μπίγγος Χρήστος                                  Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Λάρισας
 9. Πέππας Αναστάσιος                             Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Γ΄ Αθήνας
 10. Μπακαβέλος Χρήστος                          Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας
 11. Μπόλης Θωμάς                                      Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Γ΄ Αθήνας
 12. Πασσάς Αναστάσιος                              Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας
 13. Βαβαδάκης Εμμανουήλ                        Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Μεσσηνίας
 14. Σαββίδου Αντιγόνη                                 Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
 15. Τρίγκας Αθανάσιος                                Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας
 16. Τσιντώνης Ηλίας                                    Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Γ΄ Αθήνας
 17. Κωστής Αθανάσιος                                Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Λάρισας
 18. Καρβουνίδης Χαρίλαος                        Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

  

Β)  Για την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. (συνδ. περ. 2016-2018)

Πίνακας εκλεγέντων κατά σειρά προτίμησης (ψήφων)

(Πενταμελές όργανο)

 1. Ζαχάρογλου Ερασμία
 2. Αγγελόπουλος Γεώργιος
 3. Αναστασάκης Εμμανουήλ
 4. Κουδουμάς Γεώργιος
 5. Θεοδωρίδου Αθανασία
 6. Αγγέλης Βασίλειος

  

Από το Προεδρείο της 16ης Γενικής Συνέλευσης

των Αντιπροσώπων των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΛΤΕΕ_16ο Συνέδριο _Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών-01

Από ΔΣ