Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Δράμας

ΚΕ.ΣΥ.Π.   Δράμας

Ταχυδρομική Διευθυνση: Αθηνάς  64    Τ.Κ.: 66100    Δράμα

Τηλέφωνο: 2521048636

fax: 2521048636

mail: kesyp@dide.dra.sch.gr

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Έβρου

ΚΕ.ΣΥ.Π.    Αλεξανδρούπολης

Ταχυδρομική Διευθυνση: Δήμητρας 19 (Παλιό Νοσοκομείο)    Τ.Κ.: 68100   Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2551088162

fax: 2551088161

mail: mail@1kesyp.evr.sch.gr

 

ΚΕ.ΣΥ.Π.   Ορεστιάδας

Ταχυδρομική Διευθυνση: Αθ. Πανταζίδου 83  Τ.Κ.: 68200  Ορεστιάδα

Τηλέφωνο: 2552028444

fax: 2552028444

mail: kesyp-orest@dide.evr.sch.gr

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης    Καβάλας

ΚΕ.ΣΥ.Π.   Καβάλας

Ταχυδρομική Διευθυνση: Παλαιολόγου 5  (3ος όροφος)     Τ.Κ.: 65110   Καβάλα

Τηλέφωνο:  2513503547,   2513503544,  2510620852

fax:  2513503544

mail: kesyp@dide.kav.sch.gr   &    mail@kesyp.kav.sch.gr

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης    Ξάνθης

ΚΕ.ΣΥ.Π.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διευθυνση: Τέρμα Λευκού Πύργου     Τ.Κ.: 67100    Ξάνθη

Τηλέφωνο: 2541064320,   25410 66200

fax: 2541064320

mail: kesyp@dide.xan.sch.gr

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης    Ροδόπης

ΚΕ.ΣΥ.Π.   Κομοτηνής  και στο Facebook

Ταχυδρομική Διευθυνση: Θ. Σοφούλη 6 (1ος όροφος)     Τ.Κ.: 69100     Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531084980

fax: 2531084980

mail: mail@kesyp.rod.sch.gr

 Πηγή: http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos

και από την ιστοσελίδα εκάστου ΚΕ.ΣΥ.Π.

 

Από admin-02