Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Ξάνθης υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 

1o  ΕΠΑ.Λ.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Νεάπολη   Τ.Κ.:67100   Ξάνθη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/1%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%82/@41.1268527,24.8755061,1760m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zzp3Otc6sz4DOv867zrcgICAgICDOns6szr3OuM63!3m4!1s0x0000000000000000:0x58728b3e0fa0ccc3!8m2!3d41.1251493!4d24.8795955?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2541064964

Fax: 2541084682

e-mail: mail@1epal-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-xanth.xan.sch.gr/index.php/component/users/?view=reset

 

2o  ΕΠΑ.Λ.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρίτου 27   Τ.Κ.:67100   Ξάνθη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/2%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%82/@41.1325448,24.8923901,880m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x14ac2d2fd0e01adb:0x94cd68d24320351f!2zzpTOt868zr_Ous-Bzq_PhM6_z4UgMjcsIM6ezqzOvc64zrcgNjcxIDAw!3b1!8m2!3d41.1325448!4d24.8945788!3m4!1s0x14ac2d301f67a317:0x3cb76341c34dd7c!8m2!3d41.1332404!4d24.8937995?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2541027276

Fax: 2541020390

e-mail: mail@2epal-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal-xanth.xan.sch.gr/

 

1o  Εσπερ.  ΕΠΑ.Λ.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρίτου 27   Τ.Κ.:67100   Ξάνθη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF/@41.1325448,24.8923901,880m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x14ac2d2fd0e01adb:0x94cd68d24320351f!2zzpTOt868zr_Ous-Bzq_PhM6_z4UgMjcsIM6ezqzOvc64zrcgNjcxIDAw!3b1!8m2!3d41.1325448!4d24.8945788!3m4!1s0x14ac2d301bb2b7c9:0x142893d978b9abdf!8m2!3d41.1335731!4d24.8933323?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2541083994

Fax: 2541083994

e-mail: mail@1epal-esp-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-esp-xanth.weebly.com/

 

1o  ΕΠΑ.Λ.  Γλαύκης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γλαύκη   Τ.Κ.:67300   Ξάνθης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%95%CE%95+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B7%CF%82/@41.2654953,24.9247672,878m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x962dab35fb338907!8m2!3d41.26447!4d24.9260239?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2544024420

Fax: 2544024420

e-mail: mail@1epal-glafk.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-glafk.xan.sch.gr/

 

1ο  Ε.Κ.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρίτου 27   Τ.Κ.:67100   Ξάνθη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85+27,+%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7+671+00/@41.1325488,24.8923901,880m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14ac2d2fd0e01adb:0x94cd68d24320351f!8m2!3d41.1325448!4d24.8945788?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

 Τηλέφωνα: 2541020333

Fax: 2541020333

e-mail: mail@1sek-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-xanth.xan.sch.gr/

 

 

2ο  Ε.Κ.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Νεάπολη   Τ.Κ.:67100    Ξάνθη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/1%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%82/@41.1325687,24.885824,3519m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zzp3Otc6sz4DOv867zrcgICAgICAgzp7OrM69zrjOtw!3m4!1s0x0000000000000000:0x58728b3e0fa0ccc3!8m2!3d41.1251483!4d24.8795968?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2541064355

Fax: 2541064355

e-mail: mail@2sek-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2sek-xanth.xan.sch.gr/index.php/el/

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γενισέα    Τ.Κ.:67100   Ξάνθης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%B1+670+64/@41.0616892,24.9561179,1761m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14add47308e5f2c1:0x500bd2ce2ba1e80!8m2!3d41.0610542!4d24.9613827?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2541081315

Fax: 2541081315

e-mail: mail@eeek.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeek.xan.sch.gr/newsite/index.php

 

Πηγές: http://www.didexan.gr/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.

Από admin-02