Χοντρή πατάτα με τους «Διαθέσιμους» που επιστρέφουν

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-032_-Χοντρή-πατάτα-με-τους-Διαθέσιμους-που-επιστρέφουν.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 7-6-2015

 Αριθμ. Δ.Τ.: 032

 Χοντρή πατάτα με τους «Διαθέσιμους» που επιστρέφουν

 

Στην υπ’ αρ. Φ.361.22/31/81732/E3/21-5-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», αναφέρεται ότι:

«5. Οι πίνακες εκλογέων αποτελούνται από όλους τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) που κατά την ημέρα της διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες στην εν λόγω σχολική μονάδα, με εξαίρεση την περίπτωση που εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., ο οποίος περιλαμβάνεται στον πίνακα εκλογέων της σχολικής μονάδας όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων…».

Η εγκύκλιος αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Ν. 4327/2015 (άρθρο 19, παρ. 4) στον οποίο ως «εκλογικό σώμα» ορίζεται ρητά ο Σύλλογος Διδασκόντων της σχολικής μονάδας χωρίς καμιά διάκριση για το εάν οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν ή όχι «λειτουργικές ανάγκες» στην εν λόγω σχολική μονάδα και μάλιστα «κατά την ημέρα της διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας» !!.

 

Κατόπιν αυτών, προκύπτει πρόβλημα συμμετοχής για τους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων που επανέρχονται από τη διαθεσιμότητα:

α) Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, μετά τη διαπιστωτική πράξη επαναφοράς τους, «…επανέρχονται στην Β΄βάθμια Εκπ/ση από 3-6-2015 … στον κλάδο, την ειδικότητα και την οργανική τους θέση στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούσανε πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα…». Επομένως, παρουσιάζονται στα σχολεία τους, αναλαμβάνουν υπηρεσία και συμμετέχουν αυτοδίκαια στο Σύλλογο Διδασκόντων. Σύμφωνα με το ΝΟΜΟ, συμμετέχουν στη μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των Δ/ντών των Σχολείων τους.

β) Ωστόσο, κατά την ημέρα διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας ΔΕΝ θα καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες στη σχολική τους μονάδα και επομένως, σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ, ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται στους πίνακες εκλογέων !

 

Τι ακριβώς δεν ήταν απολύτως σαφές από το Νόμο που χρειαζόταν να διευκρινιστεί με την Εγκύκλιο ; Για ποιο λόγο έπρεπε να προστεθεί αυτή η ειδική προϋπόθεση; Αν αυτή ήταν απαραίτητη γιατί δεν περιλήφθηκε εξ’ αρχής στο Νόμο ; Είναι νόμιμο να προστίθεται εκ των υστέρων με εγκύκλιο, ή μπορεί η εγκύκλιος να τροποποιεί το Νόμο ;

 

Δεν διανοούμαστε να καταλογίσουμε σκοπιμότητα στον υπογράφοντα Αναπληρωτή Υπουργό. Τι θα πρέπει να σκεφτούμε όμως όταν ακολουθεί δεύτερη εγκύκλιος, η με αρ. 88535/Ε2/4-6-2015, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία αναφέρεται ότι:

«…Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν μεταταχθεί και υπηρετούν …β) σε διοικητικές θέσεις των …Υπηρεσιών Εκπαίδευσης …θα παραμείνουν στις θέσεις αυτές μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους»

Δηλαδή, θα συμβεί το πρωτοφανές: Ο υπάλληλος που επανέρχεται θα αναλάβει υπηρεσία ως εκπαιδευτικός στο σχολείο του, αλλά θα παραμείνει «…μεταταγμένος διοικητικός υπάλληλος…» μέχρι το Σεπτέμβρη !!

Και φυσικά ΔΕΝ θα καλύπτει λειτουργικές ανάγκες στη σχολική του μονάδα κατά την ημέρα διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας, οπότε ΔΕΝ θα περιλαμβάνεται στους πίνακες εκλογέων !

 

Με τη δεύτερη αυτή εγκύκλιο καθίσταται πλέον απολύτως σαφές ότι υπάρχει πρόθεση να αποκλειστούν από τις διαδικασίες οι εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων που επανέρχονται στα σχολεία. Προφανώς, τα «παιχνίδια» έχουν ήδη στηθεί και είναι ανεπιθύμητες τυχόν ανεξέλεγκτες «καραμπόλες»…

Φτάνει πια το παιχνίδι με τους «διαθέσιμους» !

Δεν είναι δυνατόν να τους έχει δοθεί το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» και ταυτόχρονα να τους ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ το δικαίωμα του «ΕΚΛΕΓΕΙΝ» !

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε

α) Να ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ άμεσα υπηρεσία στα σχολεία μας ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ειδικοτήτων που επανέρχονται από τη διαθεσιμότητα ή από μετατάξεις.
β) Να ενταχθούν άμεσα στο Σύλλογο Διδασκόντων ΧΩΡΙΣ προϋποθέσεις.
γ) Να περιληφθούν στους πίνακες εκλογέων.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΔΤ ΟΛΤΕΕ-032_ Χοντρή πατάτα με τους Διαθέσιμους που επιστρέφουν

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

newsbeast_3  ΣΕΕΠΕΑ-ΣΤΕΛΛΑ-02  XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Avaton-02  Axortagos-01  inewsgrcom-01  ΕΝΕΛΕΑ-01   palo  mynews  logo-news.gr-01  iPaideia-01   http://www.ekpedeftika.gr/?q=node/3519

Από ΔΣ