Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 10436 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 2105238973 FAX.: 2105202798

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : https://elteeath.wordpress.com/                    Email : elteeath@gmail.com

                                                           Αθήνα:  17-03-2015

                                                                                           Αρ. Πρωτ. : 039

Προς  τον

κ. Αριστείδη  Μπαλτά , Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Τάσο  Κουράκη, Αναπληρωτή  Υπουργό Παιδείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  Στη  Διεύθυνση  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Στον Περιφερειακό Διευθυντή  Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Αττικής.

Στο  Διευθυντή  Δ/νσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας.

Στην  Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ,  στα  ΕΠΑ.Λ,  στις  Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ,  στους  Εκπαιδευτικούς, στα  Μ.Μ.Ε

 
ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΜΕΣΗ  ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ  Ε.Λ.Τ.Ε.Ε  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κύριε  Υπουργέ  αναλαμβάνετε  τα  καθήκοντά  σας   σε  μια  περίοδο  που  βρίσκει  τη Δευτεροβάθμια  Τεχνική  Επαγγελματική  Εκπαίδευση  βαριά  πληγωμένη.

Μέσα  σε  μια  νύχτα   τέθηκαν  σε  διαθεσιμότητα  2.500  εκπαιδευτικοί  της  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  με  την  κατάργηση  των Τομέων ΄΄ Υγείας – Πρόνοιας ΄΄ και ΄΄Εφαρμοσμένων Τεχνών΄΄   στα  ΕΠΑ.Λ    και  106 Δημόσιων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών  του  Υπουργείου  Παιδείας.

Η Εκπαιδευτική Κοινότητα, οι  γονείς  και  οι  μαθητές των  Επαγγελματικών Λυκείων και των  Επαγγελματικών Σχολών,   περιμένουμε  από  εσάς  να  αναλάβετε  δράση με  άμεσα  μέτρα  και  παρεμβάσεις για  την  αποκατάσταση  της  Τ.Ε.Ε σύμφωνα  με  τις  προεκλογικές σας  εξαγγελίες.

Στο  πλαίσιο  του  διαλόγου  για  την  αναδιάρθρωση  της  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  η  Ε.Λ.Τ.Ε.Ε  Α΄ Αθήνας   προτείνει :

1). Επαναφορά  στα  ΕΠΑΛ  όλων των  καταργημένων  Τομέων  και  Ειδικοτήτων  των  ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ,  επανατοποθέτηση  των  εκπαιδευτικών στις  οργανικές  θέσεις  που  κατείχαν , με  ίδρυση  αντίστοιχων  ομάδων  προσανατολισμού  στην  Α΄ τάξη.  Είναι  επιβεβλημένη  η  άμεση  κατάργηση  της  διαθεσιμότητας  όλων  των  εκπαιδευτικών.

2). Αναβάθμιση  της  Δ/νσης   Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  της  Κ.Υ  του  Υπουργείου  και  ενίσχυσή  της  με  στελέχωση  και  ουσιαστικές  αρμοδιότητες.       Συγκρότηση  Περιφερειακής  δομής  της  Ε.Ε, σε  όλη  την  Ελλάδα  με  ένταξη  των  ΕΠΑ.Λ  σε  αυτήν,  και  επαναλειτουργία  του  θεσμού  των  υπεύθυνων  εκπαιδευτικών  θεμάτων  επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  όπως  αντίστοιχα  λειτουργούν  οι  υπεύθυνοι  εκπαιδευτικών θεμάτων  γενικής  εκπαίδευσης, , δεδομένου  ότι  δεν  υπάρχουν  πλέον  τα  Γραφεία  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  υπάρχει  κενό  στις  Δ.Δ.Ε.

3). Κατάργηση   όλων  των  διατάξεων του  Νόμου  4186/17-9-2013 σχετικά  με  τις Σ.Ε.Κ  τη  Μαθητεία  και  την  Τράπεζα  θεμάτων.

4).  Να ξεκινήσει   ο  θεσμικός  διάλογος  στα  πλαίσια  του  Ε.ΣΥ.Π.   για  το  Νέο  Τεχνικό  Επαγγελματικό  Λύκειο, τη  σύνταξη προγραμμάτων  σπουδών  για  όλες τις ειδικότητες,   την  πρακτική  άσκηση  των  μαθητών  και  τα  Επαγγελματικά  δικαιώματα   στους  αποφοίτους  όλων  των  ειδικοτήτων, με την  συμμετοχή  όλων  των φορέων  που  την  εκπροσωπούν.

5). Άμεση  υλοποίηση  της  διάταξης  του  άρθρου  9  του  Ν.4310/2014 με την  οποία  προβλέπεται  η  τοποθέτηση  σε  κάθε  Δ.Δ.Ε  ενός εκπαιδευτικού  υπεύθυνου  για τα  θέματα  Έρευνας Τεχνολογικής  Ανάπτυξης  και  Καινοτομίας.

6). Αναβάθμιση   του  Σχολικού  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού (ΣΕΠ)  με  την  παραμονή   του  ΣΕΠ  ως  υποχρεωτικού  μαθήματος   στη  Γ΄  τάξη   του  Γυμνασίου  και  την  εισαγωγή στην  Α΄ και Β΄  τάξη  των  Λυκείων ( Γενικών και Επαγγελματικών ).

7).  Πλήρη  στελέχωση των  Κέντρων  Συμβουλευτικής  και  Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π)  στα  ΚΕ.ΣΥ.Π  όλης  της  χώρας  για  την  καλύτερη  στήριξη  των  μαθητών,  των  γονέων  και  των  αποφοίτων,  σε  θέματα  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού.

8). Επαναλειτουργία  των ΓΡΑ.ΣΕΠ (Γραφείων Συμβουλευτικής  και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  και  των  ΓΡΑ.ΣΥ ( Γραφείων  Σύνδεσης  με την  Αγορά  Εργασίας  και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού ) που  ανεστάλη  η  λειτουργία  τους  με  την  απόφαση  105298/Γ2/27-08-2010.

9). Επαναφορά  της  2ης  Ξένης  γλώσσας  στο  πρόγραμμα  των ΕΠΑ.Λ  με  επίκεντρο  την ειδικότητα  του  μαθητή.

10). Κατάργηση  όλων των  υφιστάμενων  μορφών  αξιολόγησης  και  έναρξη   θεσμικής διαβούλευσης για  τη  διαμόρφωση  μιας  μη   τιμωρητικής    αξιολόγησης  των  εκπαιδευτικών.

11). Ρύθμιση   του  διδακτικού  ωραρίου  των  υπεύθυνων  εργαστηρίων  των  Ε.Κ  και  Σ.Ε σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  για  τη  ρύθμιση  του  ωραρίου  των  υπεύθυνων  εργαστηρίων πληροφορικής    και  φυσικών  επιστημών  της  γενικής  εκπαίδευσης.

12).  Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου των   εκπαιδευτικών ,  όπως ίσχυε πριν τη μεταβολή ,  ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

13). Συστηματική  επιμόρφωση  των  Εκπαιδευτικών  της  ΤΕΕ  τόσο  σε  θέματα  παιδαγωγικά  και  διδακτικά  όσο  και  σε  θέματα  περιεχομένου  των  Τεχνολογικών  μαθημάτων, με  απαλλαγή  από  τα διδακτικά  καθήκοντα  των  Εκπαιδευτικών κατά  την  διάρκεια  της  επιμόρφωσης.

14). Να  γίνει συγγραφή  νέων  διδακτικών  εγχειριδίων  τα  οποία  θα  υλοποιούν  τους  σκοπούς  του  Επαγγελματικού  Λυκείου και  των  προγραμμάτων  σπουδών  που  θα  συνταχθούν  για  αυτό.

15).  Άμεση  βαθμολογική – μισθολογική  προαγωγή   σε όλους  όσους  επήλθε  στασιμότητα  (  λόγω  της  εφαρμογής  του  ενιαίου  μισθολογίου, των  αυθαίρετων  ποσοστώσεων  και  της  δήθεν  αξιολόγησης) και  κατέχουν  την απαιτούμενη  προϋπηρεσία (μη  εξαιρούμενου  και  του  Α’ βαθμού)

16). Οι  Αιρετοί  για  τα  Υπηρεσιακά  Συμβούλια  να  εκλέγονται  με  ενιαία  ψηφοδέλτια,  χωρίς  συνδυασμούς  και  παρατάξεις. Οι  εκπαιδευτικοί  που  κατέχουν  οποιαδήποτε  θέση  ευθύνης  στη  διοίκηση  των  σχολικών  μονάδων, να  έχουν  το  δικαίωμα  μόνο  του  εκλέγειν.  Διακριτά  Υπηρεσιακά  Συμβούλια  για  την  εξέταση  των  θεμάτων  της  Τ.Ε.Ε.  με  συμμετοχή  αιρετών  εκπροσώπων  των  εκπαιδευτικών  της  Τ.Ε.Ε.  Συμμετοχή  τριών  αιρετών  στη  σύνθεση  των  πενταμελών  Συμβουλίων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Τρίγκας Αθανάσιος

Ο Γενικός Γραμματέας Μπακαβέλλος Χρήστος

Από admin-02