Τα video αυτά δημιούργησε, για λογαριασμό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., η Χρυσάνθη Σιώπη, εκπαιδευτικός ΠΕ1810 Νοσηλευτικής, που εξαναγκάστηκε σε συνταξιοδότηση για να αποφύγει τη διαθεσιμότητα.

Από admin-02