Αθήνα, 22-10-2012

 Αριθμ. Δ.Τ.: 013

Επικοινωνία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Πανελλαδική

Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας επικοινωνεί σε καθημερινή βάση με σχεδόν όλους τους φορείς της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς, για την προώθηση των καταστατικών σκοπών της, δηλαδή την βελτίωση και αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων όλων των Λειτουργών της και την βελτίωση της όλης Παιδείας του Ελληνικού λαού.

Σε επίπεδο εκπαιδευτικών λειτουργών, αποδέκτες των ενημερώσεών μας είναι όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.), καθώς και οι συνάδελφοι κλάδων τεχνικών ειδικοτήτων που υπηρετούν σε ΓΕ.Λ., σε Γυμνάσια και σε Δημοτικά σχολεία.

Η μέχρι τώρα η αποστολή των ενημερωτικών δελτίων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. γινόταν μέσω των τοπικών Ενώσεών μας (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.). Ήδη το Υπουργείο ικανοποίησε το αίτημά μας για τη χρήση των κεντρικών λιστών διευθύνσεων αλληλογραφίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.). Μετά από αυτό, η Ομοσπονδία μας θα αποστέλλει την αλληλογραφία και τα Δελτία Τύπου μέσω του Π.Σ.Δ.

Εγκαινιάζοντας το νέο τρόπο επικοινωνίας μας, κρίνουμε σκόπιμη τη συγκεντρωτική και σταδιακή αποστολή μέρους του υλικού (αλληλογραφίας – πρωτοβουλιών – ενεργειών κλπ) αναφορικά με τα θέματα που απασχόλησαν το Δ.Σ. από την έναρξη της συνδικαλιστικής περιόδου θητείας του (2012-2014) και ιδιαίτερα της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2012-2013, έτσι ώστε η ενημέρωση των αποδεκτών να έχει συνέχεια και να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη.

Αποδέκτες των ηλεκτρονικών μας μηνυμάτων (κατ’ επιλογή σε σχέση με το αναφερόμενο θέμα) είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Β/θμιας Εκπ/σης, τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.), τα Γενικά Λύκεια, τα Γυμνάσια, τα Δημοτικά και οι Εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπ/σης που διατηρούν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Π.Σ.Δ.

Πολύ σύντομα θα ενεργοποιηθεί και ο δικτυακός τόπος της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στο Π.Σ.Δ., έτσι ώστε η ενημέρωση των αποδεκτών να πραγματοποιείται με σχετική σ’ αυτόν παραπομπή, για να μην εξαντλούνται τα αποθηκευτικά διαθέσιμα μέσα του Δικτύου και να μη δημιουργούνται τεχνικά προβλήματα στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από admin-02