Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17-01-2020

 Αρ. Δ.Τ.: 29

Συναντήσεις στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μέλη του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. το προηγούμενο διάστημα είχε συναντήσεις με τον Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου μάθησης, με τον πρόεδρο αλλά και μέλη των επιτροπών για την Τ.Ε.Ε., με συμβούλους της Υφυπουργού και με άλλα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ., με σκοπό να πληροφορηθεί για τις διεργασίες που γίνονται σε σχέση με θέματα που αφορούν κυρίως την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και γενικότερα την Εκπαίδευση.

         Περιληπτικά αναφέρουμε πως ζητήσαμε ενημέρωση για τα παρακάτω:

 • Μέτρα για την αύξηση της ελκυστικότητας της Τ.Ε.Ε..
 • Ενέργειες για την προβολή των ΕΠΑ.Λ.
 • Εθνικό απολυτήριο στα ΕΠΑ.Λ.
 • Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια? Ποσοστά και τρόπος ?
 • Εγγραφή αποφοίτων ΓΕ.Λ., επιπλέον ειδικότητα ή τομέα ?
 • Αφαίρεση ειδικοτήτων.
 • Μαθητεία, τον φετινό μεγάλο ασθενή.
 • Ενέργειες για την προβολή της Μαθητείας.
 • Π.Π.Π. Μαθητείας και πιστοποίηση Γ΄ φάσης.
 • Μ.Ν.Α.Ε. – πλαίσιο λειτουργίας.
 • Τα Πρότυπα και Πειραματικά ΕΠΑ.Λ.
 • Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων.
 • Για την φημολογία περί κλεισίματος των Εργαστηριακών Κέντρων.
 • Τρέχουσα χρηματοδότηση από Δήμους με προβλήματα.
 • Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ μέσω περιφέρειας για τον εξοπλισμό των Εργαστηρίων.
 • Την προμήθεια και παραλαβή σύγχρονου εξοπλισμού.
 • Τις Επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών (Ενδοσχολικές, Εταιρίες, Ευρωπαϊκά προγράμματα, κτλ)
 • Νέα Δομή Δ.Ι.Ε.Κ. και άλλα θέματα τους, όπως:
  • Διεύθυνση, γραμματεία, Εκπαιδευτές.
  • Προγράμματα σπουδών.
  • Ειδικότητες.
  • Επαγγελματικά δικαιώματα.
  • Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
  • Μαθητεία.
 • Για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών.
  • Σύμβουλος εκπαιδευτικός – εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης.
  • Παιδαγωγικά Θέματα.
  • Σύγχρονες μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας.
  • Κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες στο διδακτικό αντικείμενο.
 • Για τις νέες Δομές Εκπαίδευσης (Νέα νομοσχέδια) και άλλα.
  • Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικού.
  • Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
  • Συντονιστές, Σύμβουλοι, ΔΔΕ.
  • Επαναλειτουργία των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑ.ΣΥ.) –Παρατηρητήρια Εργασίας.
 • Και για τις φήμες και δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και αφορούν πορίσματα επιτροπών, όπως:
  • Δημιουργία Σχολών σε άλλα Υπουργεία.
  • Κατάργηση των Ε.Κ..
  • Κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων.
  • Κατάργηση εγγραφής αποφοίτων ΓΕ.Λ., κατάργηση εγγραφής αποφοίτων για επιπλέον ειδικότητα ή τομέα.

Από την πλευρά του Υπουργείου αναφέρθηκαν ότι υπάρχουν οι παρακάτω σκέψεις, διεργασίες που γίνονται και πιθανότητες να πραγματοποιηθούν:

 • Ίδρυση και λειτουργία τεχνικών – επαγγελματικών σχολών, πιθανότατα μαθητείας, που θα δίνουν πτυχίο πιθανότατα επιπέδου 3 και δεν θα ανήκουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ..
 • Οι επιτροπές δεν έχουν καταθέσει τελικά πορίσματα.
 • Αρχές του 2020 θα κατατεθούν νομοσχέδια για Δομές εκπαίδευσης, κρίσεις προϊσταμένων και για αλλαγές στην Τεχνική Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και Κατάρτιση.
 • Θα ακολουθηθεί το πρόγραμμα για το οποίο η τωρινή κυβέρνηση ψηφίσθηκε.
 • Νέα συνάντηση προς το τέλος Ιανουαρίου, που θα υπάρχουν οι πρώτες υλοποιήσιμες προτάσεις.
 • Εθνικό απολυτήριο πιθανότατα και στα ΕΠΑ.Λ. και υπάρχει πρόθεση να ενισχυθούν με διαφήμιση.
 • Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια από ΕΠΑ.Λ. μάλλον παραμένει, με κάποια ερωτηματικά για κάποιες σχολές. Ποσοστά και τρόπος αδιευκρίνιστος.
 • Εγγραφή αποφοίτων ΓΕ.Λ., επιπλέον ειδικότητα ή τομέα προς κατάργηση.
 • Η αφαίρεση ειδικοτήτων μελετάτε.
 • Μαθητεία υπάρχει πρόθεση να ενισχυθεί.
 • Μ.Ν.Α.Ε. παραμένει και ενισχύεται.
 • Πρότυπα – Πειραματικά ΕΠΑ.Λ. – Ναι, ίδρυση κάποιων την ερχόμενη χρονιά και σταδιακά όλα τα ΕΠΑ.Λ. να ακολουθήσουν.
 • Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας για τα Εργαστηριακά Κέντρα. Κλείσιμο κάποιων, αυστηροποίηση προϋποθέσεων λειτουργίας Ε.Κ..
 • Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ μέσω περιφέρειας, μελετάται.
 • Σχεδιάζονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.
 • Σχεδιάζεται κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες και στο διδακτικό αντικείμενο.
 • Θα υπάρξει Αξιολόγηση Δομών, Εκπαιδευτικού έργου, Σχολικής μονάδας και Εκπαιδευτικού.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.