ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
2 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Χ Χ Χ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ Χ Χ Χ Χ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης   Πρέβεζας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

1ο ΕΠΑΛ Πρέβεζας

Ταχυδρομική Δ/νση: Σκαμνούλα    Τ.Κ.:48100   Πρέβεζα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2682028910

Fax: 268208906 ;;;

e-mail:  mail@1epal-prevez.pre.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-prevez.pre.sch.gr/

 

Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας

Ταχυδρομική Δ/νση: Σκαμνούλα    Τ.Κ.:48100   Πρέβεζα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2682022881

Fax: 2682022881

e-mail:  espepalpre@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://epal-esp-prevez.pre.sch.gr/

 

1ο ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας

Ταχυδρομική Δ/νση: Κ. Ζαραβέλα    Τ.Κ.:48200      Φιλιππιάδα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2683023598

Fax: 2683023598

e-mail:  mail@1epal-filipp.pre.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-filipp.pre.sch.gr/autosch/joomla15/

 

1ο ΕΠΑΛ Καναλακίου

Ταχυδρομική Δ/νση:   Καναλάκι   Τ.Κ:48062   Πρεβέζης

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2684022620

Fax: 2684022620

e-mail:  mail@1epal-kanal.pre.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-kanal.pre.sch.gr/

 

ΕΚ Πρέβεζας

Ταχυδρομική Δ/νση:   Σκαμνούλα   Τ.Κ.:48100    Πρέβεζα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2682028572

Fax: 2682089495

e-mail:  mail@1sek-prevez.pre.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-prevez.pre.sch.gr/joomla/

 

ΕΕΕΕΚ Πρέβεζας

Ταχυδρομική Δ/νση: Σαμψούντα   Τ.Κ.:48100   Πρέβεζα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2682052091

Fax:  2682052104

e-mail:  mail@eeeek.pre.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/eeekpre/

 

 Πηγή:  http://dide.pre.sch.gr/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.