Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ανανιάδης, δέχθηκε στο γραφείο του αντιπροσωπεία του Δ.Σ. τηςΟΛΤΕΕ που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Σταμάτη Σταματιάδη, το Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Αμπόνη και το μέλος κ. Κώστα Κωνσταντίνου.

Π.Κ.Μ. – Ακόμη και ιδρύσεις νέων ΕΠΑ.Λ. !!

Π.Κ.Μ. – Ακόμη και ιδρύσεις νέων ΕΠΑ.Λ. !!