Αθήνα, 1-10-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 052

ΠΡΟΣ :

1. κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, Υπουργό Εσωτερικών

2. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

3. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

4. κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

5. κ. Σωτήριο Γκλαβά, Ειδικό Γραμματέα Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ΚΟΙΝ :

1. τους Αντιδημάρχους Παιδείας των Αυτοδιοικητικών Αρχών

2. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)

3. τα σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.

4. τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών

Βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης του 2ου τριμήνου 2012 από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, ενώ η εκταμίευση της θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί από τον περασμένο Απρίλιο.

Είναι γνωστό ότι η επιχορήγηση του 2012 είναι μειωμένη κατά 33% σε σχέση με το 2011. Είναι ακόμη γνωστό ότι οι Σχολικές Επιτροπές έχουν σε εκκρεμότητα μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις από την προηγούμενη χρονιά (2011). Επιπλέον, η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξήσει δραματικά τη σχετική δαπάνη για την πλειοψηφία των σχολείων.

Μετά από όλα αυτά είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουν τα σχολεία να αντιμετωπίσουν τη δαπάνη θέρμανσης, ενώ είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη των υπόλοιπων λειτουργικών αναγκών.

Επιπλέον των ανωτέρω, οι σχολικές μονάδες της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) έχουν αυξημένες ανάγκες για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των εργαστηρίων (Σ.Ε. και Σ.Ε.Κ.), για την επισκευή και συντήρηση των συσκευών και των μηχανημάτων, για την αγορά εργαλείων και μικροσυσκευών κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Οι παράμετροι αυτοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή των πιστώσεων με τον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών των σχολείων της Τ.Ε.Ε. στο τριπλάσιο σε σχέση με τους μαθητές της Γενικής Παιδείας.

Με βάση τα παραπάνω,

ζητούμε

         I.Να καταβληθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι δόσεις του 2012.

        II.Να δοθεί ΑΜΕΣΑ έκτακτη επιπλέον επιχορήγηση στους Δήμους για τις Σχολικές Επιτροπές.

      III.Να εξαιρεθούν οι Σχολικές Επιτροπές από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ή στο φυσικό αέριο κατά την περίπτωση που αυτό χρησιμοποιείται σαν καύσιμο για τη θέρμανση των σχολείων.

Είναι επιτακτική η στήριξη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και της εκπαίδευσης μέσα από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δημόσιο κοινωνικό αγαθό της δωρεάν παιδείας. Είναι η μόνη εγγύηση για την ανάπτυξη του αύριο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης