Αρχείο PDF

Αθήνα, 27-08-2020

 Αρ. Πρωτ.: 10

ΠΡΟΣ :

1. κ. Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

2. κ. Σοφία Ζαχαράκη
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. κ. Γεώργιο Βούτσινο

Γ. Γ. Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

ΚΟΙΝ :

Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.Παι.Θ.

 

ΘΕΜΑ :  Ερωτήσεις πιστοποίησης ειδικοτήτων αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

Σχετ.:

 

Κυρία Υπουργέ,

μετά τον απόηχο των αντιδράσεων για τη ‘μη κατανοητή’ έναρξη της πρώτης φάσης των μαθημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο από 6 Ιουλίου μέχρι και 14 Ιουλίου με τα σχολεία κλειστά, φτάσαμε λίγες μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων της δεύτερης φάσης του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης, αυτή τη φορά με ειδικότητες της Γ’ Φάσης, όπου τα Προγράμματα Σπουδών έχουν δημοσιοποιηθεί από τις 11/10/2018 με την Φ2/165262/Δ4 Υπουργικής Απόφασης. Δύο χρόνια μετά και ακόμα σε αυτές τις ειδικότητες δεν έχουν δημοσιευθεί οι ερωτήσεις πιστοποίησης που καλούνται οι μαθητευόμενοι να εξετασθούν στις εξετάσεις που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο 2020 όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, παρά μόνο έχουν ανακοινωθεί οι γενικοί σκοποί, στόχοι και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Π.Π.Π. των 35 ωρών.

Υπάρχει μία ‘διαφορετική’ μεταχείριση των υποψηφίων των ειδικοτήτων «Βοηθός Φαρμακείου», «Κομμωτικής Τέχνης», «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ», «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» και «Συντηρητής Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης» καθώς θα διδαχθούν 35 ώρες μαθημάτων εφ’ όλης της ύλης ενώ οι άλλες ειδικότητες στοχευμένα θα έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Κυρία Υπουργέ θα πρέπει έστω και την τελευταία στιγμή να δοθούν οι ερωτήσεις πιστοποίησης και οι εργαστηριακές ασκήσεις των παραπάνω ειδικοτήτων ώστε να γίνει μια ουσιαστική και δόκιμη προετοιμασία των μαθητευόμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Ζητούμε

την άμεση εξεύρεση λύσης των προβλημάτων που επανειλημμένα έχουμε επισημάνει στην ηγεσία και τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας με την γραφειοκρατία που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επόπτες εκπαιδευτικοί και τα ανυπέρβλητα προβλήματα που συναντάν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποζημιωθούν οι μαθητευόμενοι από το ΕΣΠΑ.

Πάγια θέση μας είναι επίσης και η έναρξη και των υπολοίπων ειδικοτήτων μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., όπως της ειδικότητας Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, των Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και άλλες. Σήμερα λειτουργούν 21 από τις 35 ειδικότητες μόνο.

Έναρξη της επόμενης Φάσης μαθητείας πριν την καθυστερημένη ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης. Πρέπει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση με την άμεση έναρξη των νέων τμημάτων.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.