Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  Σάμου  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., (Ε.Κ. δεν υπάρχουν στη λίστα σχολείων της ιστοσελίδας της ΔΔΕ) και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

Μαυρογένειο   ΕΠΑ.Λ.   Σάμου

Ταχυδρομική Δ/νση: Πυθαγόρα 11   Τ.Κ.:83100    Σάμος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2273028477,    2273027064

Fax:   2273028477

e-mail: mail@epal-samou.sam.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://epal-samou.sam.sch.gr/autosch/joomla15/

 

 ΕΠΑ.Λ.   Καρλοβασίου 

Ταχυδρομική Δ/νση: Μητροπολίτη Ειρηναίου Νέο Καρλόβασι    Τ.Κ.: 83200    Σάμου

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2273035690

Fax: 2273035691  

e-mail: mail@1epal-karlov.sam.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://1epal-karlov.sam.sch.gr/

 

 ΕΠΑ.Λ.   Ευδήλου  Ικαρίας

Ταχυδρομική Δ/νση: Εύδηλος  T.K.: 83302   Ικαρίας

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2275061329

Fax:   2275061329

e-mail: mail@1epal-efdil.sam.sch.gr

Ιστοσελίδα:  http://1epal-efdil.sam.sch.gr/

 

 Εσπερ. ΕΠΑ.Λ.   Δ.  Βαθέως  Σάμου

Ταχυδρομική Δ/νση: Πυθαγόρα 11   Τ.Κ.:83100    Σάμος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2273028339

Fax:  - 

e-mail: mail@epal-esp-vatheos.sam.sch.gr

Ιστοσελίδα: -

 

 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.   Σάμου

Ταχυδρομική Δ/νση: Κουμαριώνας   Αγ. Ειρήνη    Τ.Κ.:83100  Βαθύ – Σάμου

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2273087494

Fax:   2273087495

e-mail: mail@eeeek.sam.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeeek.sam.sch.gr/

 

 

 

Πηγή: http://dide.sam.sch.gr/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.