Αρχείο PDF

Αθήνα, 31-7-2013

 Αριθμ. Δ.Τ.: 067

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας

Την Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.).

Οι εκπρόσωποι των καθηγητών:

Με τον πλέον έντονο και κατηγορηματικό τρόπο, μετέφεραν στον κ. Υφυπουργό την αγανάκτηση, το θυμό και την οργή που διακατέχει ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα για τον σφαγιασμό της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που επήλθε με την κατάργηση των 49 ειδικοτήτων και τη θέση σε διαθεσιμότητα – απόλυση των 2.122 από το σύνολο των 2.449 μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις ειδικότητες αυτές.

Γνωστοποίησαν στον κ. Υφυπουργό με σαφή και ξεκάθαρα επιχειρήματα και θέσεις, τις ολέθριες επιπτώσεις της κατάργησης των ειδικοτήτων στα σχολεία της Τ.Ε.Ε., στους μαθητές της, στις οικογένειές τους, σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, στην κοινωνία, στην οικονομία και στην ανάπτυξη της Χώρας.

Επέδωσαν στον κ. Υφυπουργό σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ αναλυτικής αναφοράς για το μέγεθος και τη διάσταση της καταστροφής που προκάλεσε η κυβέρνηση, όχι μόνο στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Τ.Ε.Ε. αλλά και στο σύνολο της εκπαίδευσης – παιδείας (βλ. https://docs.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegaTJlUXJkSnFBUlE/edit?usp=sharing).

Ανακοίνωσαν στον κ. Υφυπουργό την ΑΠΑΙΤΗΣΗ για επαναφορά – αποκατάσταση όλων των σε διαθεσιμότητα καθηγητών, σε πλήρη και κανονική υπηρεσία και για συνέχιση της λειτουργίας των υπό κατάργηση Τομέων και Ειδικοτήτων. Οι όποιες ψευδεπίγραφα αποκαλούμενες «αποκαταστάσεις στρεβλώσεων», «εξορθολογισμοί», κλπ, ενδεδυμένες με μανδύα αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, είναι προσχηματικού χαρακτήρα, αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο σε διαθεσιμότητες – απολύσεις, επιφέρουν ακρωτηριασμό στην εκπαίδευση, απορρίπτονται συλλήβδην από την εκπαιδευτική κοινότητα, καταδικάζονται απερίφραστα και δεν πρόκειται να τύχουν καμίας αποδοχής.

Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. παρουσίασε στον κ. Υφυπουργό την πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (Τ.Ε.Λ.). Επακολούθησε συζήτηση για κρίσιμα θέματα που αφορούν το προ πολλού αναμενόμενο νέο Σχολείο της Τ.Ε.Ε. Ανταλλάχτηκαν απόψεις, με τους καθηγητές να διακηρύττουν ότι στο Νέο αυτό Σχολείο πρέπει να παρέχεται:

Εκπαίδευση αποκλειστικά και μόνον, δημόσια και δωρεάν, από το Υπουργείο Παιδείας.

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, μεταγυμνασιακή, τυπική και μόνον, δημόσια και δωρεάν, και μόνον από το Υπουργείο Παιδείας.

Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο με τρία (3) βασικά έτη σπουδών με ύπαρξη – λειτουργία όλων των υφισταμένων Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.

Χορήγηση Απολυτηρίου Λυκείου, ισότιμου με του Γενικού Λυκείου, με ενδοσχολικές εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας, και Πτυχίου Ειδικότητας προσόντων επιπέδου 3, με ενδοσχολικές και πάλι εξετάσεις στα μαθήματα της ειδικότητας.

Αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Αυξημένη αναλογία, ως προς το ΕΠΑ.Λ., ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας σε σχέση με αυτά της γενικής παιδείας. Τα μαθήματα ειδικότητας θα περιλαμβάνουν στο κατ’ εξοχήν μεγαλύτερο μέρος τους, σε αριθμό ωρών, εργαστηριακή πρακτική άσκηση.

Διασφάλιση της κινητικότητας μεταξύ Γενικού και Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου.

Χωρίς περιορισμούς δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. Αυξημένο ποσοστό εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι. σε σχολές και τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας.

Επιπλέον ένα (1) τέταρτο έτος σπουδών για τους στοχεύοντες – αποβλέποντες την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης, για εμβάθυνση στα μαθήματα ειδικότητας και πρακτική άσκηση στα πλαίσια πάντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίησή της υπό όρους, προϋποθέσεις, συνθήκες και κανόνες εκπαίδευσης.

Χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας αυξημένων προσόντων επιπέδου 4 και άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης με τη μέριμνα και συμμετοχή του σχετικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και υπό την εποπτεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η «μαθητεία» δεν έχει καμιά θέση στην Τυπική Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση. Αντίθετα, η «πρακτική άσκηση» στο μεταδευτεροβάθμιο 4ο έτος είναι απολύτως επιθυμητή.

Η σκέψη και μόνον ίδρυσης και λειτουργίας μεταγυμνασιακών Ι.Ε.Κ. βρίσκει πλήρως αντίθεση ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν νοείται επαγγελματική Κατάρτιση ανηλίκων (15+ετών). Η Εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο είναι το κατάλληλο και το πλέον απαραίτητο περιβάλλον για να τους παρέχει την αναγκαία μόρφωση, με την ταυτόχρονη ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Είναι μάλιστα άξιο απορίας, αφού κάποιοι προωθούν εκπαιδευτικές πολιτικές που προβλέπουν να μη φοιτούν στο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο οι μαθητές που αποβλέπουν σε άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, γιατί άραγε δεν θα μπορούσαν να διατηρηθούν οι Επαγγελματικές Σχολές – ΕΠΑ.Σ., που λειτουργούν υπό το καθεστώς της τυπικής εκπαίδευσης, τη στιγμή μάλιστα που αποτυπώνεται ραγδαία αύξηση του μαθητικού τους δυναμικού, η οποία καταδεικνύει και την επιτακτική κοινωνική ανάγκη λειτουργίας τους…

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, είναι απολύτως σκόπιμη και ορθολογικά φρόνιμη η συνέχιση της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ., με την προσθήκη μάλιστα σε αυτές του 4ου έτους της μεταδευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης.

Αυτό που τελικά διαπιστώνουμε αναφορικά με το νέο σχολείο της Τ.Ε.Ε., είναι πέραν πάσης αμφιβολίας, τραγική ολιγωρία, προχειρότητα, και ερασιτεχνισμός. Οι μέχρι σήμερα πολιτικοί χειρισμοί του Υπουργείου χαρακτηρίζονται από έλλειψη χρονοδιαγράμματος, οράματος και προγράμματος, ενώ αναδύεται έντονα οσμή «καμαρίλας»

Για το καλό της Παιδείας, του Τόπου και του Ελληνικού Λαού, ευχόμαστε να ανατραπεί αυτή η άθλια εικόνα και να ενεργοποιηθούν άμεσα οι θεσμικές διαδικασίες.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.